Воден транспорт

“Пристанищен комплекс” Лом е разположен на км 741 +800 до км. 743 на река Дунав. Разположен на 29,9 хектара (включително 8,8 хектара акватория), днес той представлява многофункционално пристанище за обработка на насипни, генерални и други товари. В него се реализира около 40% от товарооборота на българските речни пристанища. Пристанището е осигурено с достатъчно автомобилни и железопътни подходи, което позволява обработването на корабите да се извършва директно и индиректно.
Местоположението на пристанището и удобните сухопътни връзки във всички посоки южно от река Дунав влияе благоприятно на града, който се превръща във важен транспортен център в Северна България.


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 15.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009