Кметски екип на Община Лом


Илияна Петрова

Илияна Красимирова Петрова

Заместник-кмет
„Финанси, местно икономическо развитие и проекти”

Родена: 05.08.1978 г.
Образование: Висше, степен "Магистър" - Икономист, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Професионален опит:
2007 – 2011 г. – Гл. счетоводител в РУА - Фабрика за метали", гр. ЛомТелефон за контакти: (0971) 69 103

Камелия Арсенова

Камелия Милчева Арсенова

Заместник-кмет
„Хуманитарни дейности и международно сътрудничество”

Родена: 28.07.1978 г.
Образование: Висше, степен "Магистър" - "Мениджмънт на социалните дейности", СУ "Св. Климент Охридски", гр. София
Професионален опит:
2000 – 2003 г. – Социален работник и Началник отдел "Закрила на детето"
2003– 2011 г. – Директор в "Дирекция социално подпомагане", гр.Лом

Телефон за контакти: (0971) 69 105

Александър Александров

Александър Николов Александров

Заместник-кмет
„Териториално-селищно устройство и благоустройство”

Роден: 08.10.1960 г.
Образование: Висше, Икономика, СА "Д. А. Ценов", гр. Свищов
Професионален опит:
1988 – 1996 г. – Началник отдел в "Балканкар-Дунав" АД, гр. Лом
1996 – 1999 г. – Управител на "Омега 95" ООД
1999 – 2005 г. – Управител на "Лом-Търговия" ЕООД, гр. Лом
2005 – 2011 г. – Управител на "Омега" ООД, гр. Лом

Телефон за контакти: (0971) 69 104

Приемен ден на кметския екип: четвъртък, от 15.00 до 17.00 ч.Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 17.11.2011
Валидност на съдържанието: 31.12.2011