Анкети, въпросници и допитвания


АНКЕТНА КАРТА (ID 56432): Анкета към проектно предложение на Община Лом "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение"
Статус: Активна
Период на активност: Постоянна


АНКЕТНА КАРТА (ID 83817): Вашето мнение за вида и качеството на предлаганите от Общината услуги!
Статус: Активна
Период на активност: Постоянна


АНКЕТА (ID 18921): Според Вас общинското предприятие „Чистота-Лом” по-добре ли чисти града от частната фирма, която извършваше тази дейност?
Статус: Приключена
Период на активност: 15.02.2011 г. - 08.03.2011 г.
Резултати и статистика: 79.55% в полза на общинското предприятие (подробности тук в *.pdf)


АНКЕТА (ID 59575): Какви културни изяви очаквате за Деня на Лом, 17 септември?
Статус: Приключена
Период на активност: 10.08.2010 г. - 31.08.2010 г.
Резултати и статистика: 51.35% предпочитания за рок концерт (подробности изтеглете тук в *.pdf)


АНКЕТА (ID 63565): Подкрепяте ли усилията на Община Лом за осигуряване на финансиране от МРРБ за доизграждане на кейовата стена?
Статус: Приключена
Период на активност: 13.07.2010 г. - 27.07.2010 г.
Резултати и статистика: 94.97% одобрение (подробности изтеглете тук в *.pdf)
EU Sponsors Този сайт е актуализиран в рамките на проект "Община Лом - НEKA е в услуга за Вас! /Община Лом – Нова, Ефективна и Качествена, Администрацията е в услуга за Вас!/", по договор № А09-31-34/12.06.2009 г., финансиран от Оперативна програма Административен капацитет, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Инвестиции в хората.


Страницата е създадена на: 13.07.2010
Актуализирана на: 16.09.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014