Пътна мрежа

През община Лом минават пътищата от републиканската пътна мрежа: II-11 – Видин – Лом – Козлодуй и Е-79 – Лом - Монтана - София. В общината липсват първокласни пътища, основната част, 42,4 км са ІV-ти клас (от които 3,3 км са земни пътища), 20,1 км са третокласни, 52,7 км - второкласни. Пътищата осигуряват връзки по направления: Лом – Монтана - София, Лом - Козлодуй, Лом - Белоградчик, Лом - Бяла Слатина - Плевен и Лом - Видин. Уличната мрежа в града е с дължина 48 548 м, от които 40 040 м са асфалтирани (82,5%) ; 2 173 м са с калдъръмена настилка (4,5%); 3 685 м. са с настилка от паваж (7,6%) и 2 650 м са земни пътища (5,4%). Всички пътища в населените места на общината са с трайна настилка.


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 15.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009