Железопътен транспорт

През територията на общината преминава 12 км електрифицирана жп- линия. Гарата в град Лом е със 17 коловоза. Изградените отделни нормални ЖП коловози, които свързват гара Лом с “Винарна поломие” АД, “Ломски мелници” АД, “Балканкар Дунав” АД, “Топливо” АД, “Пристанищен комплекс” АД и складовата зона, позволяват извършването на товаро-разтоварна дейност и включване в националната жп-мрежа.
На гара Лом има обособена товаро-разтоварна гара с два обслужващи крана – портален и РДК (магнитен). В района на гарата има вdгонно-ремонтна работилница, в която се извършват ремонти на повредени вагони (без основни ремонти).


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 15.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009