Награди


Награди2013 г. - Награда «Шофар» на Община Лом по повод "70-годишнината от спасяването на българските евреи" от Организацията на евреите «Шалом».

Община Лом получи наградата "Шофар". Тя беше връчена на кмета Иво Иванов в столичната зала "България" по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи, която отбелязваме през 2013 година.
"Шофар" е признание от представителите на еврейската общност у нас към обществеността на град Лом за проявеното съчувствие и за оказаната помощ на евреите от България, Беломорска Тракия и Пирот по време на тяхната депортация към нацистките концентрационни лагери през 1943 година. Подобно на хората в цяла България ломчани се противопоставят единодушно и открито на плановете на тогавашното правителство на Царство България за депортиране на 49 000 български евреи. Повече от четири хиляди представители на тази общност, пристигнали в Лом с конски вагони, е било планирано да поемат по пътя на смъртта от ломското пристанище, след като бъдат претоварени на кораби. Безкористната отзивчивост и подкрепата, която ломчани оказват на обречените на гибел граждани от еврейски произход, завинаги остават част от летописа на българското достойнство и на категоричното несъгласие да се съдейства на политиката на явен геноцид, провеждана от хитлеристкото правителство по време на Втората световна война.
Самата статуетка "Шофар" представлява стилизиран модел на древноеврейски духов инструмент, използван в миналото като средство за сигнализация, което е събирало хората при обявяване на важни събития или при започването на война.


Награди2009 г. - Първо място в европейския конкурс МОДЕЛ за «Най-добри дни на интелигентната енергия».

Лом е първата българска община, която се присъедини към Споразумението на кметовете за намаляване на емисиите с въглероден двуокис с 20% до 2010. Това стана на извънредно заседание на Общинския съвет на 22 октомври 2008 г., когато в Община Лом се проведоха дните на интелигентната енергия.

Дните на интелигентната енергия, които се проведоха през окотмври 2008 г. са инициатива на европейската мрежа за енергийна ефективност „Енержи-Сите”, която се подкрепя от Европейската комисия. Национален координатор на проекта МОДЕЛ е Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия”. Споразумението на европейските кметове предвижда изпълнение на ангажиментите на ЕВропейската комисия за намаляване консумацията на енергия и на емисиите на въглероден двуокис с по 20%, както и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници от общото количество произвеждана енергия в общината до не по-малко от 20%. Община Лом представи и проект за Общинската програма за енергийна ефективност 2008-2013 г., Повишаване на енергийната ефективност с 10% в сградите на институциите, които се издържат от общинския бюджет, е основен приоритет в програмата.

Наградата бе връчена на кмета Пенка Пенкова на церемония в Брюксел по време на Европейската седмица за устойчива енергия (9-13 февруари 2009 г.). Наградата за градовете, победители в категориите, е покана за двама човека от община за участие в Откритите корпоротавни дни във Великобритания на 2 и 3 юни 2009 г.


Награди2009 г. - Трета награда в кампанията DOSTA! на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа.

Наградата бе връчена на кмета Пенка Пенкова на тържествена церемония в главната квартира в Страсбург. Наградата DOSTA! (на ромски означава «стига») e учредена през 2007 г. и се връчва на общини от Европа, които провеждат успешна политика за интеграция на ромите. Журито, председателствано от Явуз Милдон – президент на Конгреса на местните и регионални власти и Хенри Сциклуна, координатор по ромските въпроси към Съвета на Европа, разгледа 26 номинация на общини от Източна и Централна Европа. Първа награда журито присъди на общините Мостар и Приджедор от Босна и Херцеговина, втора награда е гръцката община Волос, а трета – за Община Лом.

«Да провеждаш успешна политика, насочена към подобряване живота на хората в най-бедния регион на Европейския съюз, в който попада и нашата община, е повече от предизвикателство. Ние, българи и роми, живеем мирно и в съгласие от векове. Защото сме осъзнали, че на тази земя има хляб и гроб за всички, че няма какво да делим. Аз разбирам толерантността като уважение и доверие към другия. Вярваме, че всички добри дела, които правим, са невъзможни без единодействието на местната власт, гражданския сектор и институциите. Искам да благодаря на ромските неправителствени организации за доброто партньорство. Това е успешният модел за толерантност в община Лом.» - каза кметът Пенка Пенкова при връчването на наградата от президента на Конгреса Явуз Милдон.


Награди2007 г. - Награда «Шофар» на Община Лом за „обществено-политическа дейност в името на етническата толерантност в България” от Организацията на евреите «Шалом».

Лом е първата от общините в България, носител на наградата. Статуетката и почетната грамота бяха връчени на тържествена церемония в Младежкия театър в столицата на 13 април 2008 г.. "Това е награда за всички ломчани, от всички етноси, за тяхната съпричастност и усилията им да живеят заедно и да решават заедно проблемите си" - каза кметът Пенка Пенкова. Церемонията е посветена на 65-годишнината от спасяването на българските евреи и пет години от учредяването на наградите "Шофар". Шофарът е най-старият музикален инструмент, обикновено е изработен от рог на овен. С шофар на Рош а Шана (Еврейската Нова Година) се тръби, за да се призове всеки човек да премисли делата си и да поиска прошка. Според древните мъдреци посланието на шофара е: "Събудете се от сън и помислете за делата си. Споменете си за Създателя и се върнете към него, в покаяние. Не бъдете от онези, които губят реалността в преследване на сенките и прахосват годините си в търсене на празното, което не може да ги ползва или избави. Погледнете добре в душите си и обърнете внимание на постъпките си. Изоставете лошите си мисли и пътища, върнете се към Господ и той ще има милост към вас".


Награди2006 г. – Първа награда на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия” в конкурса „Дейности на общините по изпълнение на задълженията им, произтичащи от Закона за енергийната ефективност”

Признанието за Община Лом е заради реализираните пет енергоспестяващи проекта и Общинската програма за енергийна ефективност 2005-2010 г. Новото улично осветление на Лом, санирането на детската градина “Червената шапчица”, училище “Константин Фотинов” и сградата на общинската администрация, както и слънчевата система за топла вода в МБАЛ “Св. Николай Чудотворец”, са петте енергоспестяващи проекти, реализирани през последните две години. Проектът “Инженеринг и реализация на енергоспестяващи мероприятия в ЦДГ “Червената шапчица” е пилотен за България. Престижната награда на ЕкоЕнергия е и заради Общинската програма за енергийна ефективност 2005-2010 г, изработена съвместно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.


Награди2006 г. - Второ място в конкурса «Проект, който ще промени моята община с 10 години» на Националното сдружение на общините в Република България

Конкурсът бе обявен по повод 10-годишнината на Националното сдружение на общините в Република България. Грамота и чек за 500 лева получи за Община Лом кметът Пенка Пенкова. Награденият проект е “Производство на биомаса и внедряване екологични технологии в оранжерийното производство”. Идеята е чрез преработка на биомаса и добив на енергия да се отглеждат рози. По предварителни данни е необходима инвестиция от 4 700 000 лв. със срок на откупуване пет години при приходи от продажба на рози в европейски хипермаркети. Преработката на биомаса ще става чрез биогаз-инсталация с енергийно-топлинен блок. Използваният подход за добиването от т.нар. енергийни култури е иновативен за България. В проекта са предвидени и средства за оранжерийно оборудване, ноу-хау за иновативни култури и технологии за отглеждането им, както и оборотни средства за закупуване на животински фекалии и специализирани камиони за тяхното транспортиране.
Страницата е създадена на: 28.12.2008
Актуализирана на: 19.08.2013
Валидност на съдържанието: 31.12.2013