Електроснабдяване

Всички населени места в община Лом са електрифицирани. Уличното осветление в населените места е изграждано без генерален план и светотехнически изчисления. Процентът на светене в града е 98,55. Общият брой на монтираните осветителни тела в общината е 3 927, с обща инсталирана мощност – 931,5 KW Уличното осветление се захранва от 110 трафопоста.


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 15.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009