Население
НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛОМ
по постоянен и настоящ адрес към декември 2012 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО

Постоянен адрес
(общо
)

Настоящ адрес
(общо
)

Постоянен и настоящ
адрес в същото
населено място

гр. Лом

27 420

24 893

24 019

с. Добри дол

221

299

187

с. Долно Линево

222

262

197

с .Замфир

979

970

892

с. Ковачица

1157

1213

1046

с. Орсоя

96

118

88

с. Сливата

194

201

161

с. Сталийска махала

1363

1295

1194

с. Станево

272

343

234

с. Трайково

881

917

823

Всичко за общината

32 805

30 511

28 841

 


За актуална информация вижте също и http://www.grao.bg
Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване
Страницата е създадена на: 06.01.2009
Актуализирана на: 12.02.2013
Валидност на съдържанието: 31.12.2013