Жалби, сигнали и запитвания

EU Sponsors Този сайт е актуализиран в рамките на проект "Община Лом - НEKA е в услуга за Вас! /Община Лом – Нова, Ефективна и Качествена, Администрацията е в услуга за Вас!/", по договор № А09-31-34/12.06.2009 г., финансиран от Оперативна програма Административен капацитет, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Инвестиции в хората.


Страницата е създадена на: 15.02.2012
Актуализирана на: 15.02.2012
Валидност на съдържанието: 31.12.2012