Проект за социално включване
"Община Лом – в грижа за децата"


Проект за социално включване

Проектът се изпълнява от Община Лом с финансовата подкрепа на Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка). Споразумение за финансиране № РД09-27/31.15.2011 г.
Основна цел на проекта - подобряване общото благосъстояние на децата от 0 - 7 г. в Община Лом, чрез:
Подцели:
1. Формиране и развитие на родителски знания и умения в отглеждането и възпитанието на деца, при родители от рискови групи, както и подпомагане на физическото и психическото здраве на децата от 0 - 7 години, също от рискови групи в община Лом, и 2. Подпомагане, процеса на училищна готовност на деца в риск до 7 години в Община Лом.Свободни работни места до 31 октомври 2014 г. по проект на "ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА":
- в услугата "Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст" - позиция "социален работник";
- в услугата "Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години" - позиция "социален работник";
- в услугата "Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа" - позиции "медицинска сестра", "лекар-педиатър", "психолог", "акушерка", "лекар-гинеколог", "юрист" и "медиатор".
Изтеглете примерна форма за професионална биография.

Свободни работни места към 29 август 2014 г. по проект на "ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА":
- за предоставяне на услугите по Проекта - позиция "социален работник – координатор";
- в услугата "Здравна консултация за деца" - позиции "медицинска сестра", "лекар-педиатър"
и "медиатор";
- в услугата "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове" - позиции "социален работник/социален педагог" и "медиатор";
- в услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" - позиции "специален педагог", "социален работник", "психолог", "лекар-педиатър", "медиатор",
"кинезитерапевт/рехабилитатор" и "логопед".
Изтеглете примерна форма за професионална биография.

Свободни работни места към 24 август 2014 г.
в услугата "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове"
по проект на Община Лом "ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА"
- социален работник/социален педагог и медиатор.
Изтеглете поканите за изразяване на интерес.

Свободни работни места към 31 юли 2014 г.
в услугата "ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ"
по проект на Община Лом "ОБЩИНА ЛОМ – В ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА"
- социален педагог, социален работник, психолог, педиатър, медиатор, рехабилитатор и логопед.

Изтеглете архивния файл (RAR), включващ
задания за работа и обхват на услугите, както и покани за изразяване на интерес.

Примерна форма за професионална биографияСвободни работни места към 2 юни 2014 г.:

МЕДИАТОР В УСЛУГАТА "ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ":
Задание за работа и обхват на услугите и Покана за изразяване на интерес

ПЕДАГОГ В УСЛУГАТА "ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ":
Задание за работа и обхват на услугите и Покана за изразяване на интерес

Примерна форма за професионална биографияСвободни работни места към 8 май 2014 г.:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В УСЛУГАТА "ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА":
Задание за работа и обхват на услугите и Покана за изразяване на интерес

МЕДИАТОР В УСЛУГАТА "ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА":
Задание за работа и обхват на услугите и Покана за изразяване на интерес

ЛЕКАР–ПЕДИАТЪР В УСЛУГАТА "ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА":
Задание за работа и обхват на услугите и Покана за изразяване на интерес

Примерна форма за професионална биографияСтраницата е създадена на: 08.05.2014
Актуализирана на: 16.10.2014
Валидност на съдържанието: 31.12.2014