Дирекции и отдели на Общинска администрация Лом


Дирекция "Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности"

Директор: Христлена ЦВЕТАНОВА
Телефон за контакти: (0971) 69 120


Дирекция "Устройство на територията и общинска собственост"

Директор: инж. Весела СПИРИДОНОВА
Телефон за контакти: (0971) 69 125


Дирекция "Хуманитарни дейности и международно сътрудничество"

Директор: Анжело ИВАНОВ
Телефон за контакти: (0971) 69 115


Отдел "Образование, култура и международно сътрудничество"

Началник: Милко ХРИСТОВ
Телефон за контакти: (0971) 69 139


Отдел "Социални дейности и програми за заетост"

Началник: Альона АРСЕНОВА
Телефон за контакти: (0971) 69 139


Отдел "Инвестиционна политика, управление на проекти и обществени поръчки"

Началник: Анна ЙОРДАНОВА
Телефон за контакти: (0971) 69 199


Отдел "Местни данъци и такси"

Началник: Стефка ЛАЗАРОВА
Телефон за контакти: (0971) 69 136


Секретар

Радка ГАНЕВА
Телефон за контакти: (0971) 69 111


Главен счетоводител

Иван СТАМАТОВ
Телефон за контакти: (0971) 69 134


Главен архитект

арх. Владислав ВЛАДИМИРОВ
Телефон за контакти: (0971) 69 110


Главен инженер

инж. Емил КИРИЛОВ
Телефон за контакти: (0971) 69 112Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 18.10.2013
Валидност на съдържанието: 31.12.2013