Новини


Новини от Лом04.07.2012 – На 2 юли в община Лом бе извършена втора имагицидна и ларвицидна дезинсекция срещу комари.
Третирани са общо 7365 декара извънурбанизирана и 6480 декара урбанизирана територия.
Пръскано е с препаратите "Цитрол 10/4 УЛВ" с карантинен срок 24 часа при доза 4мл/дка и "Димилин 2 ГР".
Средствата за дезинсекция са осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване към Министерския съвет и са отпуснати за борба с комарите в прилежащите към р.Дунав територии за 2012 г.
Размерът на средствата е на база миналогодишния и съгласно това те са разпределени към областните управи, които имат задължението да организира третиранията.


Новини от Лом29.06.2012 – На 28 юни се проведе редовно заседание на общинския съвет в Лом. Съветниците одобриха промени в текстовете на две наредби. Първата е по Наредба №1 - за опазването на обществения ред и за обезпечаването на спокойствието и сигурността на гражданите.
Превантивно, с цел избягване на нежелани инциденти с деца, общинският съвет допълни текста на наредбата със забрана за преминаване, престой и къпане на малолетни, които са без придружител, в района на новото брегоукрепително съоръжение на река Дунав.
Втората наредба урежда условията за настаняване на наематели в общински жилища. Според одобрената промяна наемните правоотношения се прекратяват, ако наемателят на общинско жилище има неплатени задължения към общината за повече от 3 месеца. Освен това новият текст на наредбата задължава наемателите, които нямат лични партиди за погасяване на задължения за консумативи- ток и вода, след сключването на договора за наем, да открият такива партиди на свое име, съответно към ЧЕЗ и ВиК. Общинските съветници да получават 30 вместо досегашните 60% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за участието си в заседания, както и в работата на постоянните комисии към общинския съвет. Промяната се налага, заради влязло в сила изменение в текстовете на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които указват именно процента на възнаграждението, полагащо се за работата на общинските съветници.
Сред останалите точки, включени в дневния ред и получили подкрепа от съветниците, бяха промени в списъчния състав на КВ, както и промяна в предназначението на два имота- частна общинска собственост, намиращи се в местността "Бахчите" в землището на Лом.


Новини от Лом27.06.2012 – Атрактивно ревю с участието на най-малките жители на Лом изненада приятно техните съграждани. Облечени в тоалети от екоматериали, възпитаници на детските градини "Снежанка", "Червената шапчица", "Звездица", "Светулка" и "Звънче" дефилираха зад паметника в центъра на града.

Новини от Лом

Пъстрото шествие на моделите пък потегли от сградата на община Лом, която е органи-затор на събитието. Ревюто е част от едноседмичната общинска програ-ма, посветена на 29 юни - Международен ден на река Дунав.
Под мотото "Аз обичам Дунав" малките манекени дефилираха в облекла от найлонови пликове, непотребни опаковки, мрежички, тарелки, окичени и с нестандартни аксесоари от пластмасови капачки. Създадени с много въображение и сръчност, облеклата на малчуганите бяха доказателство, че вместо да попаднат на боклука, отпадъците от ежедневието ни могат да се превърнат в истинска красота и в радост за очите, а природата да бъде по-чиста и по-защитена от ненужно и опасно замърсяване.
"Благодаря ви за въображението и за красотата, с която ни дарихте. Вие сте бъдещето на Лом, а това ревю и участието ви в него са сигурни доказателства, че обичате родното си място и че сте отговорни в отношението си към неговата природа и към опазването на чистотата на Дунав".
Това каза кметът Иво Иванов, който поздрави участниците в ревюто.


Новини от Лом26.06.2012 – Младежи доброволци от Лом почистиха крайречната зона в участъка от сградата на морския клуб до края на плажната ивица. В екоакцията, която е част от едноседмичната общинска програма, посветена на 29 юни - Международен ден на река Дунав, се включиха представители на Общински ученически клуб "Екология и опазване на околната среда", Център за извънучилищни дейности, екоклуб "Нова генерация" и Велополицейска академия при СОУ "Димитър Маринов",

Новини от Лом

а също и възпитаници на Дом за деца "Милосърдие", на Център за настаняване от семеен тип "Нов дом- нов шанс", представители на Български детски и младежки парламент- Лом и на Български младежки червен кръст.
Старт на инициативата даде кметът Иво Иванов, който поздрави участниците, пожелавайки им на добър час.
"Благодаря ви за това, че сме заедно на брега на нашата река. Благодаря ви за ентусиазма и за участието, което е гаранция, че всички ние ще живеем в една по-чиста околна среда".
Това каза кметът, а от общината осигуриха чували и ръкавици за участниците в почистването.


Новини от Лом25.06.2012 – Петнадесет ученици, представители на Велополицейска академия при СОУ "Димитър Маринов", се включиха в колопоход по маршрута Лом- Орсоя- Сливата- Добри дол и обратно.
Колопоходът, който стартира пред сградата на ПГ "Найден Геров", е организиран от велополицейската академия със съдействието на община Лом.
Той е посветен на 29 юни- Международен ден на река Дунав и е част от едноседмична програма на общината, свързана с отбелязването на този ден.
Старт на инициативата даде зам.-кметът Камелия Арсенова, която символично плисна менче с вода пред велоколоната, пожелавайки на участниците в похода лек и безавариен път.
Новини от Лом22.06.2012 – На 21 юни се проведе извънредна сесия на общинския съвет, на която бяха разгледани и приети три докладни записки. Общинските съветници одобриха изменение и допълнение в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Лом.
Бе прието и предложението на общинска администрация за включване на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" в село Ковачица в актуализиран списък на защитени училища за учебната 2012-2013 година.
В последната точка от дневния ред на извънредното заседание, общинският съвет гласува общината да стане собственик на части от поземлени имоти, намиращи се в землищата на Лом и Долно Линево, както и на 5 трафопоста, разположени в момента върху земя, която е частна собственост.
На 28 юни ще се проведе следващото заседание на общинския съвет, което е от 7 точки. Дневният ред на сесията можете да видите в "Обяви" на сайта на общинска администрация.


Новини от Лом19.06.2012 – Кметът на община Лом Иво Иванов направи първа копка на започналия ремонт на водоснабдителната мрежа в село Ковачица. В присъствието на общински специалисти, на представители на ВиК дружествата от Лом и Монтана, на фирмата изпълнител-"Енемона"-АД, както и на кмета на селото Цветан Борисов, с разбиване на бутилка шампанско градоначалникът даде старт на строителните дейности.
Ремонтът, който е по спечелен проект на община Лом - "Подобряване на качеството на живот в село Ковачица чрез инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа", е на стойност 4 520 454 лева без ДДС и има основна цел да подобри условията на живот в селото чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна инфраструктура. Той е по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и предвижда обновяване на 42 552 м. от водоснабдителната мрежа на село Ковачица, в това число водопроводни отклонения, както и цялостното възстановяване на повече от 8 километра пътна настилка, компрометирана при извършване на изкопни работи.


Новини от Лом18.06.2012 – Кметът на община Лом Иво Иванов и председателите на десетте действащи читалища от общината сключиха договори за финансиране на приетите програми за дейност на културните институции в рамките на утвърдените за това средства от общинския съвет. Общата субсидия е на стойност 30 000 лв. и се разпределя пропорционално, според приложените планове, изготвени от читалищата за 2012 г.
"Община Лом винаги ще съдейства и ще помага на читалищата от региона, защото те са в основата на всички културни прояви, свързани с националните ни традиции и със съвременните ценности на нашето общество. Без тях е невъзможно да има истинска духовност и в този смисъл целта на субсидията е да подпомогне разкриването на цялостния потенциал на тези културни институции". Това каза кметът Иво Иванов след подписването на договорите.
Тридесетте хиляди лева от общинския бюджет се разпределят между НЧ "Постоянство"- Лом, НЧ "23 септември"- Лом, НЧ "Виделина" – Лом, кв."Моминброд", НЧ "Събуждане" – Лом, кв."Младеново", НЧ "Виолета Рангелова" – село Трайково, НЧ "Замфир Хаджийски" – село Замфир, НЧ "Кирил Петров" – село Сталийска махала, НЧ "Христо Смирненски" – село Станево, НЧ "Съзнание" – село Долно Линево и НЧ "Никола Вапцаров" – село Ковачица.


Новини от Лом04.06.2012 – С награждаване и с галаконцерт на лауреатите завърши шестото издание на Общински детски фолклорен конкурс "Дунавско настроение".
Три дни млади хора от Лом и общината, разделени в три възрастови групи, мериха талант и артистичност в няколко конкурсни категории.
Жури в състав Спасена Делийска - етнограф, Цветан Цветанов – музикален специалист, Валя Малионова - хореограф, Дафинка Борисова - вокален педагог и Наталия Стефанова - етнолог, присъди награди на най-добрите индивидуални изпълнители, вокални групи, групи за обработен и за автентичен фолклор, камерни състави и народни хорове.
Награждаването на отличените участници се състоя в амфитеатъра в дунавския парк, който бе и домакин на цялата конкурсна програма.
Наградите връчи кметът на общината Иво Иванов. "Това са отличия за сериозния труд, който са положили всички участници в конкурса. Те са заслужено признание за таланта им и сигурен знак за бъдещи успехи в областта на музикално-сценичното изкуство".

Новини от Лом

Новини от Лом

Това каза градоначалникът, поздравявайки призьорите, а след това засвидетелства и специалните благодарности на общината към фолклорен танцов състав "Северняци" при Обединен детски комплекс - Монтана с ръководител Малин Малионов, които бяха гости на галаконцерта.
За своята инициативност и всеотдайност в реализирането на конкурсната програма грамота получи и Веска Филева - директор на Общински център за извънучилищни дейности и конферансие трите конкурсни вечери.

Новини от Лом

Новини от Лом

Специалната награда на кмета на община Лом пък бе за танцьорите от фолклорен състав "Северняче" при центъра за извънучилищни дейности.
След достойното си представяне на сцената на "Дунавско настроение", с финансовата подкрепа на общината, съставът с ръководител Валери Горанов ще се състезава за призово място и във фолклорен конкурс, чийто домакин е подбалканското село Чупрене.
Призьорите си поделиха общ награден фонд от 1360 лева, осигурени от община Лом, която заедно с НЧ "23 септември" 1960 е съорганизатор на конкурса вече шеста година.

Списък на наградените участници в "Дунавско настроение" 2012 годинаНовини от Лом01.06.2012 – Весел празник на сцената на Народно читалище "Постоянство" 1856 зарадва най-малките ломчани на 1 юни - Международен ден на детето.
Празникът, организиран от общината, започна с артистична изява на децата в стил "Кой е по-по-най", а на читалищната сцена излязоха певци и рецитатори от детски градини и училища, събрали смелост да покажат своя талант пред публика.

Новини от Лом

Последва вълнуваща "разходка" в света на българските народни приказки, а в образите на любими приказни герои влязоха четирима актьори от читалищния Драматичен театър "Кръстьо Пишурка".
Оля Томова, Румен Михайлов, Виолина Кирилова и Иван Михайлов забавляваха почти час най-искрената и най-емоционална театрална публика- децата, на които разказваха "Приказки от сърце за всяко дете", режисирани от Надя Тержуманова.


Новини от Лом

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Община Лом честити Международния ден на детето - 1 юни, на всички малки, по-големи и още по-големи, пораснали и не пораснали деца, с пожелание да запазят детското, колкото може по-дълго в себе си.
Честит празник скъпи деца, това е вашият ден,изживейте го както никога досега!

Новини от Лом31.05.2012 – Започна общинският детски фолклорен конкурс "Дунавско настроение". Той стартира на 30 юни с дефиле на участниците от централния площад до амфитеатъра в дунавския парк. Конкурсът се провежда за 6 път. Тази година неговото мото е "XXI век принадлежи на нациите, които тачат своите традиции и култура …".
Кметът на община Лом Иво Иванов поздрави малките участници и им пожела здраве, късмет и много творческо вдъхновение. В конкурса се включиха деца до 14-годишна възраст, разделени в 3 възрастови групи:
• I група – до 7-годишна възраст /детски градини/
• II група – от 8 до 11 години /начален курс/
• III група – от 12 до 14 години /прогимназиален курс/
Всички индивидуални изпълнители участват с две народни песни. Те са от северняшка фолклорна област, а съпроводът е по желание. Организаторите не допускат плейбек. При вокалните групи броят на участниците е до 18 деца. Групите за автентичен фолклор представят тематично-сюжетно произведение на обредна основа, а групите за обработен фолклор представят обработено фолклорно произведение.

Новини от Лом

Новини от Лом

Жури в състав от 3 членове оценяват участниците по следните критерии: художествено изпълнение, достоверност, оригинална визия и сценично поведение, вокална подготовка, външно оформление /костюми, реквизит и др./ и атрактивност и комуникация с публиката. На 1 юни е награждаването и концертът на лауреатите.


Новини от Лом31.05.2012 – На 30 май се проведе редовно заседание на Общински съвет - Лом. На сесията бяха разгледани общо 25 докладни при следния дневен ред: Неприключили производства по обезщетяване на собственици със земеделски земи от общинския поземлен фонд; Промени в наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спорта в община Лом; Издаване на запис на заповед на кмета на община Лом за обезпечаване на авансово плащане по Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/2007/070, сключен с МРРБ в качеството му на договарящ орган за проект: «Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ «Найден Геров», ЦДГ № 7 «Калинка», Детска ясла № 1 и І ОУ «Никола Първанов» гр. Лом»; Приемане отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Лом за 2011г.; Кандидатстване на община Лом по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома» по Оперативна программа «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г.; Промяна състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.; Приемане на годишен отчет на «Диетично столово хранене в ликвидация» ЕООД към 31.12.2011 г., отписване на задължения към персонала и към доверители от баланса на дружеството, поради изтичане на тригодишен давностен период.; Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем и аренда на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2012-2013 г.; Промяна в поименния списък на КВ-2012 на община Лом; Промени в поименния списък на обектите; Разпределение на предвидените в Общинския бюджет за 2012 г. средства за читалищна дейност; Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с ПМС 231/2011 г.; Намаляване щатни бройки на Домашен социален патронаж; Промяна на решение №148 от Протокол №9/20.04.2012 г. на Общински съвет – Лом; Определяне терен за тренировки и спортни състезания по мотокрос в землището на с.Ковачица; Представяне за одобрение пазарна оценка на общински имоти, включени в "Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Лом през 2012 г., за продажба" /от т.16 до т.24/; Осигуряване на съфинансиране на община Лом по проект "Повишаване на енергийната ефективност на Корпус Г1 - Плувен басейн и физкултурен салон в І ОУ "Никола Първанов" в гр. Лом", одобрен за финансиране на УС на НДЕФ.
Всички разгледани докладни бяха приети от общинските съветници. Те решиха 80200 лева от КВ в общинския бюджет да бъдат изразходвани за ремонт на пътища в общината. От тази сума 39600 лева ще бъдат вложени в ремонт на пътя между селата Трайково и Сталийска махала, а 40600 лева са за ремонтиране на участъка от края на улица "Софийска" в Лом до село Замфир. Сред останалите точки, включени в дневния ред, бе и тази за разпределянето на бюджетните средства, предвидени за читалищна дейност през 2012 г. Общо 30000 лева се разпределят между читалищата в общината като най-много - 16048 лева, е сумата за ломското НЧ "Постоянство"1856. Общината ще съфинансира също ремонтите на плувния басейн и на физкултурния салон в Основно училище "Никола Първанов", за които вече са осигурени средства по спечелен проект "Използване на слънчева енергия за възраждане на училищен плувен басейн в Лом", който се реализира в рамките на Национална схема за зелени инвестиции. Целта на схемата е търговия с емисии на парникови газове на правителствено ниво, а общинското съфинансиране на проекта е в размер на 55766 лева, което представлява 15% от стойността му.


Новини от Лом28.05.2012 – С празничен концерт пред сградата на Народно читалище "Постоянство"1856 в Лом бе отбелязан 24 май - Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура. "Благодаря ви, че дойдохте, за да бъдем заедно в най-българския ден, в който вече 161 години честваме с гордост и с достойнство факта, че и "ний сме дали нещо на светът". Това каза в празничното си приветствие кметът, след което връчи награди за принос в образованието на 18 педагози от училища и детски градини в Лом и общината.
Отличени бяха: Елисавета Крумова - ОУ "Никола Първанов", Васка Кирилова – ОУ "Константин Фотинов", Катя Тодорова – СОУ "Отец Паисий", Боянка Борисова – ОУ "Христо Ботев", Стефана Петрова – ПГ "Найден Геров", Арсенка Александрова – СОУ "Димитър Маринов", Людмила Бучинска – ОУ "Св.Климент Охридски" с.Сталийска махала, Пепка Савкова – ОУ "Кирил и Методий" с.Ковачица, Веселка Генадиева – ПГХЗ "Д.И.Менделеев", Виолета Захариева – ПГПТ, Димитринка Станчева – ПУ "Д-р Петър Берон", Виляна Кирилова – ЦДГ № 1 "Снежанка", Светла Цветкова – ЦДГ № 2 "Червената шапчица", Румяна Иванова – ЦДГ № 3 "Звездица", Мариела Киркова – ЦДГ № 7 "Калинка", Теменужка Трайкова – ЦДГ № 9 "Светулка", Катя Борисова – ЦДГ № 13 "Детски свят" и Юлия Рангелова – ЦДГ № 14 "Пчелица".

Новини от Лом

По повод 130-годишнината на предучилищното възпитание в България, за дългогодишен професионален път в тази област и за цялостен принос към развитието му в община Лом, признание и награди получиха: Емилия Николова, Наташка Петкова, Любка Андреева, Цветана Николова, Светла Цветкова, Иванка Генадиева, Павлина Първанова и Ванюша Неделчева. За принос в духовната култура на Община Лом бяха наградени Формация за руски песни и романси "Смуглянка" с ръководител Златан Маринов и художникът Максим Тодоров. Почетен знак на кмета на Община Лом получиха Розалина Спасова - за цялостен принос в предучилищното възпитание в общината, както и дългогодишният педагог и читалищен деятел Емил Замфиров, който наскоро отпразнува своята 80-годишнина.
В празничния концерт със свои изпълнения се включиха Вокална група "Шоколадче" при НЧ "Постоянство"1856 с ръководител Росица Кръстева, Вокално студио за млади таланти с ръководител Дафинка Борисова, народната певица Десислава Ангелова, както и фолклорните танцови състави "Северняче" и "Ентусиазъм" с ръководители Валери Горанов и Венислав Рафаилов.


Новини от Лом

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Община Лом Ви поздравява по случай 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура!
Новини от Лом22.05.2012 – Красимир Александров е новият управител на "Ритуални дейности" ЕООД - Лом. Неговата кандидатура бе одобрена на извънредно заседание на общинския съвет, проведено в понеделник - 21 май. За представител на община Лом в общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев"- Монтана бе избрана Камелия Арсенова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности и международно сътрудничество".
Общинският съвет прие и предложението да се отпуснат целево 870 лева на танцов състав за изворен фолклор "Ломски ритми" при НЧ "23 септември"1960. Съставът с ръководител Младен Младенов е получил покана за участие във фестивал "Дунавски песни", който ще се проведе в Румъния.
Следващото, редовно заседание на общинския съвет в Лом, ще се проведе на 30 май тази година. Сесията започва в 9 часа.


Новини от Лом19.05.2012 – Повече от 250 ученици, възпитаници на училища в Лом и общината, се включиха в благотворителен крос под мотото "Спортуваме заедно". Инициативата, организирана от община Лом и "Обществен фонд-Лом", бе част от празничната програма за отбелязване на международния ден на спорта-17 май. Идеята е, със събраните благотворително средства, да бъдат подпомогнати талантливи деца в областта на спорта и културата.
Преди да даде старт на ученическия крос, който започна от сградата на общинска администрация, кметът Иво Иванов, заедно със зам.-кметовете, с представители на общинска администрация и граждани, поднесоха венец пред барелефа на Луи Айер, намиращ се на едноименната улица в Лом. Споменът за делото на швейцарския учител и родоначалник на модерния спорт у нас ломчани свързват и със създаването на първото гимнастическо дружество в България. Започнало дейността си в Лом през 1895 година, "Дунавски юнак" съществува половин век и има ключова роля в създаването на общобългарския гимнастически съюз "Юнак".

Новини от Лом

"Щастлив съм, че в Лом има традиция за отбелязването на този ден и че виждам толкова млади и ентусиазирани хора, които участват с желание в празничната програма. Благодаря ви за отзивчивостта и нека заедно да работим за бъдещето и за просперитета на Лом". Това каза градоначалникът Иво Иванов, който връчи грамоти на отборите, включили се в кросовото бягане. Домакин на награждаването бе амфитеатърът в обновения дунавски парк.
Празничният ден продължи с работна среща в заседателната зала на общината, в която участваха педагози, общински съветници, спортни деятели, представители на неправителствени организации. На форума присъства и Росица Стаменова- представител на Министерство на физическото възпитание и спорта. Тя запозна участниците в дискусията с възможностите, които държавата предлага за подпомагане на спорта и препоръча на спортните деятели от Лом да бъдат по-активни в разработването на проекти, с които да кандидатстват по различните програми за финансиранe на дейности в тази област.
Първите стъпки в решаването на проблема с лошото състояние на спортната база в Лом, който също бе дискутиран на срещата, вече са факт. Община Лом е получила одобрение за финансиране на проект "Използване на слънчева енергия и възраждане на училищен плувен басейн в Лом", който предвижда рехабилитация на плувния басейн в Първо основно училище "Никола Първанов". До началото на месец юли ще стартира и ремонтът на спортната площадка, намираща се зад сградата на съдебната палата. Освен саниране, този проект предвижда също цялостна модернизация на спортното съоръжение и изграждане на две мултифункционални спортни игрища.


Новини от Лом17.05.2012 – Викторината на тема "Не на агресията и насилието", организирана от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Лом, се проведе в камерната зала на Народно читалище "Постоянство" 1865. В нея взеха участие възпитаници на ПГ "Найден Геров", СОУ "Димитър Маринов", СОУ "Отец Паисий", Професионална гимназия по хранене и земеделие и Професионална гимназия по производствени технологии. За да изразят своята съпричастност към сериозния проблем с детската агресия, в читалището бяха кметът Иво Иванов, секретарят на общината Евелина Георгиева, главен инспектор Георги Петков - началник на сектор "Противодействие на престъпността" в РУ "Полиция" - Лом, доброволци от Детска полицейска академия в Основно училище "Константин Фотинов", педагози, служители на реда и граждани.
"Агресията сред младите хора е глобална и много тревожна тема, която, за съжаление, вече трайно присъства в нашето ежедневие. Това предполага сериозен обществен ангажимент към проблема и участие на всеки от нас в неговото решаване". Това каза градоначалникът Иво Иванов, който поздрави участниците във викторината, пожелавайки им успех.

Новини от Лом

Разделени в пет отбора, включващи по петима състезатели, учениците влязоха в оспорвана надпревара на знания и с лекота отговаряха на въпросите.
Отговорите им получиха безпристрастната оценка на тричленно жури в състав - д-р Елисавета Здравкова - секретар на местната комисия, д-р Любомил Петров и инспектор Даниела Георгиева - членове на комисията.
След двучасово състезание оценяващият екип обяви имената на призьорите. За трета поредна година, с максимален актив от 90 точки, първото място и купата спечели отборът на СОУ "Отец Паисий". Втори се класираха представителите на СОУ "Димитър Маринов", а трето място журито присъди на учениците от ПГ "Найден Геров". Възпитаник на гимназията е и най-добре представилият се участник във викторината- Биляна Венциславова. На всички, присъстващи на събитието, бяха раздадени и специално изработени брошури, съдържащи най-важните правила, чието прилагане в ежедневието може да предпази децата от агресията и от насилието в различните им форми и варианти на изява.


Новини от Лом15.05.2012 – Повече от 1100 доброволци от Лом и общината се включиха на 12 май в кампанията "Да изчистим България за един ден".
Събраните отпадъци са над 60 тона, като 50 тона от тях са извозени през първите три дни.
Останалите около 10-15 тона ще бъдат извозени до края на тази седмица от общинската фирма "Чистота".
Над 50 пункта за събиране на отпадъци и места за раздаване на чували и ръкавици бяха открити в съботния ден на територията на Лом и деветте села от общината.
Ръководството на община Лом благодари на всички, включили се в кампанията.
Новини от Лом11.05.2012 – Общински проект, чието изпълнение е гаранция за модернизиране на образователната инфраструктура, съобразно европейските и световните стандарти в тази област, бе представен на встъпителна пресконференция в заседателната зала на общината. На форума присъстваха кметът Иво Иванов и зам.-кметовете на община Лом, представители на общинска администрация, председателят на общинския съвет Стефан Панталеев, общински съветници, директори на детските и учебните заведения, които са бенефициенти по проекта.
"Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ "Найден Геров", ЦДГ№7 "Калинка", Детска ясла№1 и ОУ "Никола Първанов"- Лом е проект на общината, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Той е на стойност 3 418 091 лева и предвижда саниране на включените сгради и намаляване на енергийните разходи в тях чрез мерки за енергийна ефективност. Въвеждането на иновативни и интерактивни методи на обучение, които да направят образователния процес по- атрактивен и по-привлекателен за обучаващите се, също е сред специфичните цели на проекта, както и подобряването на достъпа до образование и осигуряването на възможност за пълноценно включване в него на представители на социални групи, които са в неравностойно положение - хора с увреждания, етнически малцинства и други.
В тази връзка е предвидено оборудване на класните стаи с интерактивни дъски, изграждане на модерни системи за видеонаблюдение в училищата и в детските заведения, както и на вътрешна интернет и комуникационна мрежа с цел оптимизиране и осъвременяване на ежедневните административни дейности в четирите образователни институции.


Новини от Лом03.05.2012 – Община Лом подготвя проекто-предложение, с което ще кандидатства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС. Проектопредложението е по приоритетна ос1 на европейската програма - "Социално включване и насърчаване на социалната икономика" и по схема "Помощ в дома", а максималният размер на средствата, които общината може да получи като безвъзмездна финансова помощ, е 250 000 лева.
Срокът за подаване на проектопредложения е 29 юни тази година, а реализацията на дейностите по одобрените проекти следва да приключи не по-късно от 31 октомври 2014г. Общата цел на схема "Помощ в дома", респективно, на проекта, който подготвя общината, е създаването на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и за предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или в пълна невъзможност за самообслужване, в резултат на което са поставени в реален риск от социална изолация.
Одобрението и реализацията на проекта ще позволи предоставяне на услугите "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", както и създаване на центрове за услуги в домашна среда за населените места, в които не е развита услугата "Домашен социален патронаж", или на звена за социални услуги, целящи разширяване на дейността на социалния патронаж.
В община Лом има установена приемственост в сферата на предоставянето на социални услуги на хора в неравностойно положение, а реализацията на пореден такъв проект е доказателство за устойчивост на общинската политика в тази област. В края на февруари тази година приключи проект "Грижа и подкрепа за нашите деца и родители". По него социалната услуга "Домашен помощник", за срок от една година, ползваха 90 възрастни и 10 деца и бе осигурена работа на 40 души, ангажирани като домашни помощници.
В момента общината администрира и друг проект със социална насоченост - "Подкрепа за достоен живот", който също се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Чрез него социалната услуга "Личен асистент" се предоставя на 48 души. Такъв е и броят на безработните, получили нов шанс за трудова реализация след ангажирането им като лични асистенти.


Новини от Лом03.05.2012 – Саниране на сгради, подмяна на дограма, инсталиране на системи за видеонаблюдение и подмяна на оборудване чрез поставяне на интерактивни дъски и компютри в класните стаи. Това предвижда проект "Подобряване и модернизиране на обектите на образователната инфраструктура в град Лом", който общината реализира по Оперативна програма "Регионално развитие" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Проектът е на обща стойност 3,418 ,091 лева и включва саниране и енергиен мениджмънт на сградите на Профилирана гимназия "Найден Геров", Целодневна детска градина №7 "Калинка", Целодневна детска ясла №1 и Първо Основно училище "Никола Първанов".
Част от проектните дейности вече са изпълнени по силата на подписан от общината договор от 2009 година. След актуализация и промяна на инвестиционния проект, предшестваща избора на изпълнител на строително- монтажните работи, реализацията на проекта е забавена. Намерението на настоящото ръководство на общината е той да бъде финализиран изцяло. До края на месец май предстои подписване на договор с фирма изпълнител на ремонтните дейности, а максималният срок за реализиране на проекта е удължен до 3 септември тази година.


Новини от Лом03.05.2012 – Нова възможност за интеграцията на етническите малцинства осъществява Община Лом. Тя ще кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, бюджетна линия: BG051PO001-4.1.05 с проект "Подай ръка". Тази стъпка получи одобрението на Общинския съвет на неговото мартенско заседание.
Идейният проект на Община Лом е насочен към 300 деца от ромски произход, като преки ползватели на дейностите ще са над 900 малчугани от всички основни училища на територията на общината. Основните задачи на проекта са съобразени с целите на схемата. Предвидено е подобряване условията за равен достъп до образование и обучение в осем училища. Осмисляне и ангажиране свободното време на учениците и засилване на мотивацията на деца от малцинствени етнически групи за постигане на по-високи резултати в образованието, спорта, музиката и изкуството. Ще се състоят и допълнителни занимания с деца и ученици, за които българският език не е майчин.
В своето проекто-предложение "Подай ръка", Община Лом планира комплекс от допустимите дейности, допринасящи за постигане на целите на схемата: осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране процеса на интеграция на деца от малцинствени етнически групи; съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда; разширяване на извънкласните и извънучилищни форми на основата на междукултурно взаимодействие и пълноправна интеграция на учениците в обществото в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, изкуствата и спорта; рехабилитация на спортно игрище в двора на основно училище "Христо Ботев"- Лом; създаване на условия за допълнителни занимания с деца и ученици, за които българският език не е майчин; разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси и формиране на активна гражданска позиция, чрез създаване на условия за пряко участие на децата от целевата група в училищни, общински и национални изяви; повишаване интереса на родителите към образованието и бъдещето на техните деца и ангажирането им в извънучилищния им живот; повишаване знанията и уменията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда; организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските градини и училищата - поясни за вестник "Време" Катя Иванова – младши експерт "Управление на проекти".
За реализиране на проектните дейности Община Лом ще кандидатства в партньорство с основните училища "Константин Фотинов" и "Христо Ботев" в града. Максималният размер на безвъзмездната помощ, за които общината може да кандидатства e 390 000 лв., като по схемата не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.


Новини от Лом03.05.2012 – До 15 май тази година Община Лом ще сключи договор с фирма- изпълнител, която да извърши строително- монтажни работи на сгради за обществено обслужване. Ремонтите са по два проекта, спечелени от общината, по мярка 1 на програма "Красива България"- "Подобряване на градската среда". Единият проект, който е на стойност 70,341 лева, предвижда ремонт на покривите на ЦДГ№12 "Звънче" и на Център за социална рехабилитация и интеграция в Лом. Общинското съфинансиране на проекта е в размер на 50% от стойността му, което се равнява на 35 171 лева.
По втория проект, чиято стойност е 33,526 лева, също е предвиден ремонт на покрива, както и текущ ремонт на фасадата на Дневен център за хора на пенсионна възраст "Грижа за нашите родители", която в момента е нелицеприятна гледка. Общината съфинансира и този проект с 16 673 лева.
Изборът на сградите, които ще бъдат ремонтирани, е направен след предварителен оглед от страна на експерти от общинска администрация, а водещ критерий при подбора им е била именно неотложната необходимост ремонт.


Новини от Лом25.04.2012 – На официална церемония в камерната зала на Народно читалище "Постоянство-1856" бяха връчени награди на отличните в конкурса "Бог е любов", организиран от община Лом на местно ниво, в рамките на инициативата на Министерство на образованието, младежта и науката.
След като поздрави участниците в конкурса за проявеното въображение и за искреността в техните творби, кметът Иво Иванов награди класираните на призовите места в конкурсите за стихотворение и за рисунка. Първа награда за стихотворение журито, в състав Наталия Стефанова, Емил Замфиров, Кристина Павлова, Йордан Йорданов и Веска Филева, присъди на осмокласничката от СОУ "Димитър Маринов" Мария Габровска. Първо място за рисунка пък спечели творбата на Анна Станинска- ученичка в шести клас в Основно училище "Константин Фотинов".

Новини от Лом

"За мен е удоволствие да присъствам на финала на това наистина напрегнато интелектуално състезание". Това каза градоначалникът, който приветства младите творци за решението им да загърбят Интернет и да се посветят на удоволствието да създават красота, родена от вдъхновението и от полета на чистата детска душа.
Наградите на отличените в конкурса автори на есета връчи писателят Калин Терзийски, който гостува в Лом, за да представи своето творчество. Първа награда за есе получи седмокласничката Веселина Атанасова от СОУ "Димитър Маринов". Есето и разказът на Веселина са отличени с първа награда и в националния конкурс "Бог е любов". Журито присъди още няколко поощрения и колективни награди на детските градини "Звънче" и "Калинка". Всички участници в общинския конкурс получиха благословението на Негово всепреподобие йеромонах Исаак- архиерейски наместник на Ломска духовна околия, както и грамоти от името на Видинска света митрополия.
След края на официалната церемония по награждаването, ценителите на литературата в Лом се срещнаха с "думите" на Калин Терзийски. Носителят на европейска награда за литература за 2011 година представи своето творчество и прочете част от разказа си "Просяк"- творбата, донесла му престижното отличие.


Новини от Лом24.04.2012 – Ученичките от Първо основно училище "Никола Първанов"-Лом, Никол Валериева, Гергана Серафимова и Симона Цветанова, участваха в Дванадесета национална пролетна сесия на младежки неправителствени организации от цялата страна.
Срещата се проведе в град Видин, а трите момичета се включиха в нея в качеството си на представители на ученическия парламент в Основно училище "Никола Първанов".

Новини от Лом

Заедно с над 70 младежи от цяла България, представители на сродни организации, работещи за решаването на проблемите на децата и на младите хора у нас и отстояващи активна гражданска позиция в тази област, ломските участници във форума се включиха активно в работата на младежката сесия, чиято тема бе "Младите-мостът към промяната".
В рамките на дискусионни срещи младежите, участници в събитието, споделиха идеи, опит и доказано успешни практики, които са ориентир за позитивна промяна и за пълноценно и резултатно участие на младите хора в обществения и в културния живот у нас.
Никол, Гергана и Симона бяха и сред участниците, дискутирали подготовката на годишен календар за работа на младежките парламенти в България.


Новини от Лом23.04.2012 – Фолклорен танцов състав "Ентусиазъм" с ръководител Венислав Рафаилов ще представи Лом на сцената на телевизионното предаване "Надиграй ме", което ще бъде излъчено идната неделя - 29 април, по сателитния канал БНТ-СВЯТ.
За да заслужат участие в национален ефир, "ентусиастите" премериха талант и танцово майсторство с повече от достоен съперник - съставът за автентичен фолклор "Ломски ритми" при НЧ "23 септември-1960" с ръководител Младен Младенов.

Новини от Лом

Танцовата надпревара събра любители на фолклора, приятели и на двата състава и гости на събитието в амфитеатъра в ломския Дунавски парк, където се проведе предварителният кастинг за избор на фолклорна танцова формация от Лом, която ще се надиграва на софийска сцена и ще се бори за симпатиите и за зрителския вот, в конкуренцията на фолклорен състав от град Видин.
След представените от "Ломски ритми" "Чичово" и "Малешевско хоро", тричленното жури оцени изпълнението на състава с 49 точки. Шест точки повече - 55, получиха танцьорите от "Ентусиазъм" за своите "Влашко" и "Петрунино хоро", което ги изпрати на надиграването в столицата. Освен пред погледа на оценяващия екип, включващ професионален хореограф, етнограф и журналист, танцовият спектакъл в Лом, организиран от общината, се случи и пред камерата на националната телевизия. Предаването с участието на "Ентусиазъм" ще бъде излъчено на 29 април - неделя, от 20,40 часа по БНТ-СВЯТ, а всички, които искат да подкрепят ломските танцьори, ще трябва да гласуват на обявените телефони по време на излъчването.


Новини от Лом23.04.2012 – Доброволци от Детска полицейска академия в Основно училище "Константин Фотинов"- Лом и представители на Общински ученически клуб "Екология и опазване на околната среда" с председател Румяна Цветева участваха в съвместна инициатива, посветена на 22 април - Международен ден на Земята.
В екоакцията се включи и кметът Иво Иванов, който засади ясенова фиданка в градинка пред общината. Преди това градоначалникът се срещна с младите еколози и доброволци, за да чуе техните послания за един по-чист град и за нещата, които трябва да се случват ежедневно и ежечасно, ако наистина искаме планетата да е по-уютен и по-приветлив общ дом за всички хора.

Новини от Лом

"В мое лице и в лицето на цялото общинско ръководство имате партньор и получавате нашата пълна подкрепа за всички начинания, свързани с екологията и с опазването на околната среда. Ние сме с вас и ще ви помагаме, за да направим заедно Лом по- чист и по-привлекателен за живеене град".
Това каза кметът, който посети и Основно училище "Никола Първанов", където също се включи в засаждането на дървета в училищния двор. Шестдесет фиданки - липа, кестен, дъб, бук, ясен и други, осигурени от общината с любезното и безвъзмездно съдействие на Държавно горско стопанство - Лом, на лесничея Горан Лозанов и на Градински център - Ивайло Георгиев, бяха раздадени на директори на училища и на представители на различни институции в града, за да бъдат засадени именно в рамките на международната инициатива Ден на Земята.


Новини от Лом23.04.2012 – По стара традиция на Томина неделя в Добридолския манастир бе отслужена архиерейска Света литургия, оглавена от Негово Високопрео-свещенство Видинския митрополит Дометиан.
На нея присъстваха кметът на община Лом Иво Иванов, служители на общинска администрация, общински съветници и много граждани. След литургията Негово Високопреосвещенство, в съслужение с духовници от Видинска епархия, отслужи благодарствен молебен и извърши водосвет за здравето и благоденствието на всички поклонници и жителите на близките градове и села.

Новини от Лом

Стотиците гости на манастира в този ден – представители на дневни центрове за възрастни, на клубове на пенсионера и на социални заведения, намиращи се на територията на община Лом, след като получиха благословията на Видинския митрополит, вкусиха от осветения курбан, приготвен специално за храмовия празник на светата обител.
Названието Томина неделя идва от името на неделния ден, на който според християнския календар възкръсналият Христос се явява на учениците и последователите си. Седмицата след Великден се нарича още Светла или Празна, поради забраната да се работи каквото и да е. Томината неделя слага завършека на великденския празничен цикъл.


Новини от Лом21.04.2012 – Общинският съвет освободи управителите на общинския пазар и на "Ритуални дейности" ЕООД. Причина за решението, гласувано на редовно заседание в петък, са незадоволителните финансови резултати на двете дружества, вписани в годишните им отчети за 2011 година. Овакантените от Петя Петрова и Георги Георгиев места ще заемат съответно Юлиян Коларов и Даниел Любенов, които ще изпълняват временно длъжността управители на двете дружества до обявяването на конкурс за избор на титуляри.
Съветниците приеха годишните отчети и на всички останали дружества, чийто собственик е общината и с 19 гласа одобриха сливането на болничния Медицински център "Здраве" с Диагностично – консултативен център -1. След вписването му в търговския регистър, новосъздаденото дружество става правоприемник на дейността, активите и пасивите на Медицински център "Здраве", чието съществуване се прекратява. Приетото решение изрично предвижда запазване на трудовите правоотношения със служителите на медицинския център, а изпълнението му ще започне, след като сливането бъде разрешено от Министерство на финансите.
С подписите на 25 общински съветници местният "парламент" прие методика за разпределяне на средствата от фонд "Спешни и инцидентни случаи". Съгласно приетия регламент право на финансова помощ от фонда имат лица и семейства с постоянен адрес на територията на общината, за които е налице доказана липса на доходи. Решенията за отпускане на средства се вземат от комисия, която преценява дали кандидатите за подпомагане отговарят на условията. За целта нуждаещите се представят и съответни разходооправдателни документи - фактури, касови бонове, билети. За случаите, в които комисията не може да се събере и своевременно да разреши отпускането на средства от спешния фонд, съветниците делегираха това право на кмета, задължавайки го, след това, да представи документацията по съответния казус за съгласуване.
Дневният ред на сесията включваше още няколко наредби и Общинска програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Община Лом за периода 2012-2020г, които също бяха одобрени. Програмата за подобряване на пътната безопасност е част от национална стратегия и влиза в сила от 1 май тази година. Документът, който бе подкрепен с 23 гласа "за", предвижда също възстановяване или подобряване на състоянието на пътната настилка на територията на общината.
Двадесет и седем съветници пък гласуваха зам.-кметът Александър Александров да бъде представител на общината в общото събрание на ВиК- Монтана.


Новини от Лом19.04.2012 – Ползвателите на услуги в Дневен център за хора на пенсионна възраст "Грижа за нашите родители" в Лом тържествено отбелязаха 85-годишния юбилей на своя приятел Михаил Канчелов. Юбилярят е роден на днешната дата през 1927 година в село Мокреш, а личния му празник уважиха кметът Иво Иванов и зам.-кметът Камелия Арсенова.
След като приветства рожденика за достолепието на неговите житейски осем десетилетия и половина, градоначалникът му направи специален подарък- книга, съдържаща най-доброто от любовната лирика на Робърт Бърнс, с пожелание да я чете в спокойните и приятни мигове на своята "втора" младост и, вдъхновен от нежността и от романтиката на тази поезия, да събере отново приятели и близки и на своя вековен юбилей. "Човек е богат със своята цел и не с това, което е взел, а с онова, което е дал". Това пък беше написано в поздравителния адрес от общината.
Икономист по образование и щастлив баща, дядо и прадядо на двама сина, трима внуци и две правнучки, Михаил Канчелов има своя, проста и ефикасна рецепта за дълголетие. Тя включва много любов към живота, достатъчно самочувствие и искрено желание за добротворство. Най-важното обаче е във всичко да има мярка, казва мъжът, който никога през живота си не е пушил и вече 25 години е пенсионер. Признава, че с удоволствие изпива по чашка хубаво вино, но не прекалява и с алкохола. Убеден е, че част от жизнеността и от добрата си кондиция дължи и на посещението на Божи гроб през 1994 година.
Под звуците на "Многая лета" и сред наздравиците с пенливо шампанско, хаджията юбиляр Михаил Канчелов, който е и един от банкерите кредитори при построяването на бившия "Захарен завод" в Лом, щедро и от сърце благослови дошлите да споделят празника му приятели и гости, пожелавайки им "сибирско здраве" и "кавказко дълголетие". За да достигнат и да надживеят неговите, осмислени от почтеност, доброта и любов, достойни 85 години.


Новини от Лом19.04.2012 – Община Лом за пореден път бе домакин на зоналния кръг от надпреварата по бадминтон, включена в рамките на програмата на ученически игри 2011-2012. Състезанията се преведоха в зала "Балканиада". Представители от три области в Северозападна България – Монтана, Видин и Враца, участваха с 40 състeзатели и 8 отбора в две възрастови групи- момчета от 5-7 клас и юноши - девойки 8 -10 клас.
Два ломски отбора, водени от Вася Александрова и треньора - майстор на спорта Александър Александров, станаха зонални шампиони, заедно с два тима от град Оряхово. Чeтирите отбора се класираха за участие в републиканските финали, които ще се проведат от 31 май до 3 юни тази година във Велико Търново.
В индивидуалното класиране при девойките призовите места заеха Яна Георгиева и Габриела Венциславова, а при юношите - Теодор Калоянов, Веселин Тонев и Теодор Даниелов от СОУ "Димитър Маринов".
Кметът на община Лом Иво Иванов и зам.- кметът Камелия Арсенова връчиха флагчета на победителите в края на срещите и им пожелаха нови успехи в спорта и в обучението.


Новини от Лом18.04.2012 – Меморандум за съгласие между Община Лом и представители на австрийска фирма, специализирана в производството на биогорива от отпадъчни суровини, бе подписан на среща с кмета Иво Иванов. Фирмата, чието седалище е в Залцбург, е собственик на патентована технология за производство на биогорива, която е в пълно съответствие с европейското законодателство в тази област.
Целта на австрийската компания е проучване на възможността за инвестиция в община Лом по проект за изграждане на модерна инсталация за производство на горива от отпадъци, а градът е избран, заради предимствата му на стратегическо пристанище по европейския транспортен коридор №7 и заради готовността на местното общинско ръководство за внедряване на иновативни и екологични производствени технологии. Това обясни Емил Линхарт- собственик на фирмата, която е разработила метод за производство на високоенергетично гориво от всички видове биомаса в комбинация с пластмасови отпадъци.
"Приветстваме идеята на нашите австрийски партньори, тъй като тя съвпада с реализираната от общината стратегия за превръщането на Лом в екологично чист град. Производството на фирмата е ориентирано към намаляване на вредните емисии в атмосферата, както и към решаване на проблема с пластмасовите отпадъци, което за нас е изключително полезно". Това каза кметът Иво Иванов, след като подписа документа. Меморандумът за съгласие влиза в сила от днес и е със срок една година. Преди срещата с кмета австрийските гости посетиха и Пристанищен комплекс- Лом, където обсъдиха възможностите за бъдещо партньорство с ръководството на порта и също получиха подкрепа за инвестиционните си намерения.


Новини от Лом17.04.2012 – Изложба- базар "Шарени перашки" бе представена в лапидариума на Исторически музей – Лом. Освен традиционните пъстри великденски яйца, в изложбата бяха включени също козунаци, питки, сладкиши, както и декоративни украшения и картички, приготвени или изработени от ученици и преподаватели от ломските училища.
Кметът Иво Иванов и служители на общината бяха сред гостите на откриването на изложбата, от която всеки посетител можеше да закупи картичка, украшение или празнично лакомство на символични цени. Експозицията представи Спасена Делийска- етнограф и директор на историческия музей, която припомни най-важното, свързано с традицията и със символиката на писаните великденски яйца по нашите географски ширини.

Новини от Лом

Прекрасно допълнение към празничния колорит на изложбата бе великденският музикално – поетичен дар, който поднесоха на присъстващите на събитието възпитаниците на Мелина Андреева и Сияна Йорданова от Основно училище "Константин Фотинов", както и магическото шоу на 17-годишния Зойко Миленков от Дом за деца "Милосърдие", чийто талант наскоро бе отличен със специална награда, получена след участието на младежа в международна изява в столицата.
На Великден в съборния храм "Успение Богородично" в Лом също имаше специална празнична изненада. След светата литургия, отслужена от Негово всепреподобие йеромонах Исаак - архиерейски наместник на Ломска духовна околия, в присъствието на кмета Иво Иванов, възпитаници на педагога Албена Дамянова зарадваха дошлите да се черкуват християни с празничен концерт, посветен на Възкресение Христово.


Новини от Лом12.04.2012 – Празничен Великденски концерт на сцената на НЧ "Постоянство-1856" зарадва ломчани в навечерието на Велики четвъртък и на един от най-светлите и тачени дни в календара на православния християнски свят.
Предстоящото Възкресение Христово бе благовестено на читалищната сцена с изпълненията на познати и обичани любителски вокални и танцови формации, които подариха на публиката 90-минутен спектакъл, събрал магията и красотата на различни музикално - песенни жанрове с изяществото и финеса на танцовото изкуство.
В пъстрия букет от музика, песен и танц, класически произведения на Шуман и Шуберт звучаха в приятна хармония с нежността на шлагера и на руския романс, а вокалната палитра бе допълнена и от чаровно детско присъствие.
Балет и фолклор пренесоха зрителите в уникалния и необятен свят на танца, а за удоволствие на присъстващите на концерта в него имаше и доза хумор, станал причина за още позитивни емоции и за истинско предпразнично настроение.


Новини от Лом12.04.2012 – Академичната общност на Русенския университет «Ангел Кънчев» отдаде заслужено признание на големия български писател и литературовед Светлозар Акендиев Димитров, най-вече известен с псевдонима си Змей Горянин. Той е с родов корен от Лом. В негова памет катедрата по български език, литература и изкуство организира национална кръглата маса "Змей Горянин". Нейн инициатор и водещ бе ломчанката, главен асистент д-р Велислава Донева.
В паметното събитие взеха участие дванадесет специалисти – литератори, историци, изследователи на творческото дело и живота на забранения до преди двадесетина години писател, останал забравен за поколенията. Интерес представляваха докладите и научните съобщения на Живомира Николаева и Мира Душкова на тема "Северянин" (1926-1929) – ранни стихове на Светлозар Димитров, Живодар Душков – "Шестте лица на Светлозар Димитров в списание "Духовна култура", Иво Братанов – "Змей Горянин и списание "Вяра и живот", Румен Горанов – «Превъплъщенията на словото в епиграмите на Змей Горянин", Велислава Донева – «Да повикаш Бог", Илияна Бенина и Никола Бенин – "Творбите за деца на Змей Горянин – нравствени послания и естетически постижения" и други.

Новини от Лом

Изключително внимание беше отделено на доклада на литературния критик, носителя на почетната значка на Русенския университет "Ангел Кънчев", ломчанинът Юлий Йорданов, председател на дружество "Будители" в област Монтана - «Писателят, изгорял в блатото на живота". Змей Горянин не е просто писател, а явление – такова, каквото са мнозината творци от времето на литературния вестник "Развигор" - посочи Юлий Йорданов. - Твърде широко е жанровото пано на неговите творби: разкази, повести, романи, пиеси. Най-често в тях присъства историческата тематика. Преобладаваща по време е епохата на българския народ за национално освобождение. Първите си исторически разкази Змей Горянин печата в издаваното в Пловдив юношеско списание "Детски живот" – 1929 година. Събира излезлите в библиотека "Робство и освобождение" свои книги и издава в сборника "Непобедимите". С отделни историческо-патриотични разкази участва в редактираната от земляка му Лъчезар Станчев библиотека "Герои". Автор е на книжки от библиотеката за деца и юноши "Златен клас": "Отбрани приказки", "Джудже", "Завети", "Родно гнездо", "Златна библиотека", "Чудните книжки". Извършва преводи на автори от руски и френски език.
Чест прави на организаторите от катедрата на университет "Ангел Кънчев" да създадат всичко необходимо и осъществят кръглата маса "Змей Горянин". По този начин те не остават безучастни, а съдействат да остане вярна и непомръкваща светлата памет на писателя Змей Горянин – човекът и творецът, изгорял в блатото на живота.


Новини от Лом11.04.2012 – С разцъфването на пролетта в неделя след първото пролетно новолуние идва един от най-християнските празници Великден. Това е символа на възраждащия се живот и природата. Всички членове на семейството се събират, поздравявайки се с "Христос Воскресе!" Великден е ново начало, за което се приготвяме с вълнение и трепет, пречистваме се духовно, зареждаме се с повече положителна енергия; ставаме по-силни духом; стремим се да бъдем по-добри.

Новини от Лом

Основният символ на Великден си остава червеното яйце, което е с магическа сила, носи здраве и предпазва от злини. Да си пожелаем любов и разбиране, хармония и търпение, да простим от сърце и душа… - с тези встъпителни думи управителката на Дневния център за стари хора Ваня Иванова откри уредената Великденска седянка.
Тази интересна инициатива всъщност е стар български обичай, на който са се събирали по съседски хората да се повеселят и попеят. Там се е раждали немалко песни, стихове, гатанки и поговорки. Там се е раждала и любовта между хората. В тази традиция ни върнаха назад във времето хората от Центъра, които поднесоха на ломчани интересна програма. Свежо настроение внесоха и стиховете на Злата Ванова. Израз на възхищение от показаното бяха бурните аплодисменти на зрителите. Сред тях беше и кметът на община Лом Иво Иванов, който сърдечно поздрави възрастните хора от Центъра и им пожела здраве, за да могат още дълги години да радват съгражданите си със своите изпълнения.


Новини от Лом11.04.2012 – Тридесет и двама младежи, ученици от всички ломски училища и представители на Център за младежки инициативи в Лом, се включиха в традиционен колоездачен поход до Добридолския манастир, осъществен с финансовата подкрепа на Община Лом и съвместно с колоклуба при Туристическо дружество "Аспарухов хълм".
Инициативата се провежда ежегодно в началото на пролетта и с нея се поставя началото на активния туристически сезон. След стриктен инструктаж в дунавския парк в Лом колоездачите потеглиха към Добри дол в 9,30 часа на 7 април.
Слънчевото и топло време в деня на похода бе приятно допълнение към ентусиазма на участниците, а позитивните емоции и доброто настроение съпътстваха всички до пристигането им в манастира в Добри дол. След кратка почивка и разходки на открито в района на светата обител, походниците поеха обратно към Лом, а финалът на начинанието бе отново в дунавския парк.


Новини от Лом11.04.2012 – Били ли сте скоро на мач на ломския стадион? Ако не сте, то ще е по-добре! Защото базата е в окаяно състояние. Независимо от това, на него тренират футболистите от отбора на "Алмус беер" от с. Сталийска махала, тъй като неговият стадион не предлага условия за нормално провеждане на тренировъчния процес. Целта е през юни като завърши сезонът, 25-те момчета да преминат в отбора на "Левски" - Лом, като по този начин се възстанови някогашният богат на традиции и история клуб.
От 1 април стартира детското първенство в зона Монтана и треньорът Владимир Софрониев подготвя 50 деца от 10 до 13-годишна възраст. В три дни всяка седмица по определена методика се извършват тренировките. Ще се сформират и юношеските групи, и ще се попълнят всички гарнитури на детско-юношеския футбол.

Новини от Лом

- При отдаването от община Лом установихме, че базата е напълно занемарена – както тревното покритие на терена, така и оборудването в сградата - поясни старши треньорът на ФК "Алмус беер" Димитър Филипов. – Ръководството на клуба назначи охрана и домакин на стадиона, на които плаща заплати. Настъпилото топло време позволи да започнем ремонти на елинсталацията, която е абсолютно повредена, а водопроводната система е напълно съсипана, както от немарливост, така и от студовете. Всичко необходимо по ремонта пое президентът на клуба Олег Методиев, който декларира, че и занапред ще помага на бъдещия клуб "Левски" - Лом и на Детско-юношеската школа.
Старши треньорът предвижда да кандидатства по европейските програми за финансиране на футбола в града. Ще се наложи да се уреди среща с вицепрезидента на БФС, ломчанина Михаил Касабов за оказване на помощ. Ще бъдат поканени футболисти-ветерани, за да споделят своя опит. Ще се реализира трансграничен проект на Лом със съседен румънски град за внедряване на положителни практики. Ще се кандидатства за средства от БФС за развитието на женския футбол. Предстои да бъдат водени разговори с детско-юношеските школи на футболните клубове "Левски" и "Септември" - София за привличане на ломски деца за обучение в спортните училища. Специален разговор ще се води с бизнессредите за подпомагане на футбола сред децата. Ще бъде дадено рамо на желаещите да станат треньори и съдии.


Новини от Лом10.04.2012 – Специална награда и диплом след участието си в MAGIK FEST SOFIA получи 17-годишният Зойко Миленков от Лом. Момчето, което е възпитаник на Дом за деца "Милосърдие", се включва за първи път във форум на илюзионистите с международно участие, проведен в Магическия замък на Астор в столицата на 1 април тази година.
Петминутната програма на младежа от Лом, която включва фокуси с кърпички, чашки, въжета и топчета, впечатлява журито от топилюзионисти. Дебютът на Зойко спечелва симпатиите и адмирациите и на домакина на събитието- магът Астор, който обещава да му покаже как изпълненията му да станат още по-ефектни.
Преди да стигне до столична сцена, Зойко Миленков "се запалва" по необяснимата красота на магията, гледайки изпълненията на Десислава Димитрова- Шехерзада в Интернет. Заедно с Боби Шоу, Шехерзада е чест гост и приятел на децата от дом "Милосърдие". След като упорито се упражнява сам и овладява в детайли някои от фокусите на "българското цвете на магията", младежът се свързва и с американския илюзионист Джеф Макбрайт. С посредничеството на карловчанина Пеньо Пенев, той получава ценни напътствия и съвети от един от десетката най-велики магове на съвремието, способен да превърне дори обикновено тесте карти в магически инструмент.

Новини от Лом

След като показва дарбата си пред своите съжители и приятели от "Милосърдие по време на коледното тържество в края на миналата година и след поканата на Десислава Димитрова за участие в софийския MAGIK FEST, Зойко Миленков вече със сигурност може да се похвали и с международно признание за таланта си. Освен специалната награда на фестивала и пълната подкрепа на Съюза на българските вариететни артисти, дебютът на столична сцена му носи и две покани за гостувания зад граница. Българският илюзионист Петър Петров- Паоло, който от 15 години живее и работи в Италия, кани момчето от Лом да покаже заложбите си в родината на Данте. Покана за гостуване и за участие във фестивал на илюзионистите, който ще се проведе на 1 септември тази година, Зойко получава и от съседна Македония.
"Мечтаех за среща с големите в света на магията, но не очаквах такова посрещане и такава висока оценка", споделя младежът. Директорът на дом "Милосърдие" Татяна Райкова пък е категорична за готовността и за желанието на всички от институцията да помогнат на момчето, за да сбъдне мечтата си. За целта, освен общата добронамереност и желание обаче, са нужни още отзивчивостта и щедростта на спонсори, които също да подкрепят тази кауза.
Междувременно, докато очаква финансова подкрепа за мечтите си, Зойко Миленков репетира минимум по 6 часа ежедневно. И обещава незабравимо магическо шоу на открито за всички деца в Лом, с което да ги изненада за 1 юни - Международен ден на детето.


Новини от Лом10.04.2012 – Кметът Иво Иванов, представители на общинска администрация и на неправителствени организации от Лом участваха в Национална кръгла маса на тема "Пълноправна интеграция на ромите - Национална стратегия- 2020". Форумът се проведе в комплекс "Монтанезиум" в областния град. Сред участниците в кръглата маса бяха също народните представители от Монтански избирателен район - Искра Фидосова и Димитър Аврамов, вицепремиерът и министър на вътрешните работи, Цветан Цветанов, областният управител Ивайло Петров, изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Ивайло Иванов.
"Сегашната власт трябва да образова ромските деца и да ги подготви за времето, когато ще излязат на трудовия пазар. През последните 20 години политиците са идвали при ромите само по избори, за да им обещаят неща, които след това не са се случвали". Това каза в словото си вицепремиерът Цветанов, който представи приетата наскоро Национална стратегия за интеграция на ромите в периода 2012-2020 година. Според вътрешния министър новият документ цели да прекъсне порочните практики, свързани с ранното отпадане на ромски деца от училище и със създаването на лоши трудови навици у представителите на тази общност.
Стъпка в тази посока е и разработеният от Министерство на труда и социалната политика проект, чиято реализация се очаква да започне от 1 юни тази година. Проектът ще се финансира от Европейския съюз и ще осигури заетост на 1000 безработни до 29-годишна възраст в райони с компактно ромско население.
Данните от последното преброяване на населението у нас сочат, че ромите в България са 325 343 души. Пак според статистиката, през 2020 година 23% от работещите в страната ще бъдат именно представители на тази общност.


Новини от Лом10.04.2012 – Бронзов медал и трето място завоюва Симона Димитрова - учeничка в 9 клас от СОУ "Димитър Маринов "-Лом на Държавния шампионат по бокс за жени, който се проведе от 3 до 5 април в Русе.
В състезанието взеха участие общо 65 боксьорки от 21 клуба в страната. Симона записа убедителна победа в категория 60 кг. над представителка на домакините от БК "Дунав" - Русе и така се класира на третото място.
Другата ни участничка в шампионата, Габриела Росицова в категория 57 кг., загуби от Светлана Каменова от БК «НСА»- София и отпадна от по-нататъшната надпревара.
Двете девойки тренират в клуб "Таланти" – Лом под ръководството на майстора на спорта и дългогодишен състезател по бокс - Славчо Илиев.
Клубът е основан през 2001 г. и е включен в Държавния спортен календар на българската федерация по бокс.


Новини от Лом09.04.2012 – С песни и стихчета, посветени на природата, започна пролетното тържество на децата от ЦДГ №1 "Снежанка" в Лом.
Малчуганите, облечени в народни носии, пяха и рецитираха за пролетта, лястовичката, слънцето и вятъра.
Нагиздени като лазарки, момиченцата танцуваха с много настроение пред погледа на гостите на тържеството- зам.- кметовете Илияна Петрова и Камелия Арсенова, Наталия Стефанова- старши експерт "Младежки дейности" в общината и Румяна Цветева – председател на общинския ученически клуб "Екология и опазване на околната среда".
В края на пъстрия пролетен празник децата раздадоха на всички присъстващи брошури с екопослания, изработени специално за случая от сръчните ръце на малките палавници.


Новини от Лом09.04.2012 – Приказните истории за Хитър Петър и героите на детския писател Георги Райчев оживяха в една от залите на училище "Константин Фотинов" в седмицата, посветена на детската книга.
Ученици от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас слушаха с огромен интерес безсмъртните произведения на детските класици и пожелаха още много подобни прояви да се случват занапред в тяхното училище.
Тази седмица продължава маратонът на четенето в детските градини. Приказките на Ханс Кристиян Андерсен, Елин Пелин, Братя Грим и още много други сладкодумни разказвачи ще зарадват най-малките, които са нетърпеливи да попаднат във вълшебния свят на детските книжки.Новини от Лом09.04.2012 – В неделя във всички православни храмове в Лом тържествено бе отбелязан християнският празник Цветница - денят, в който Спасителят е посрещнат в Йерусалим с палмови клонки и цветя.
На службата в храмовете вярващите държаха в ръцете си осветени върбови клончета, които се раздават на този ден по традиция.
След празничната литургия в Съборен храм "Успение Богородично", йеромонах Исаак – архиерейски наместник на Ломска духовна околия обяви, че в храма ще се приемат помощи от граждани – дрехи, обувки, суха храна и др., които ще бъдат раздавани на нуждаещите се.
Той поздрави именниците и припомни, че седмицата, която започва в понеделник след Цветница, е Страстната седмица.
В нея християните съпреживяват мъките на Христос и се подготвят за отбелязването на Великден, който тази година ще празнуваме на 15 април.


Новини от Лом09.04.2012 – Две спортни мероприятия в Лом белязаха Международния ден на ромите. На 8 април на стадиона в кв."Младеново" се проведе заключителният етап от турнира по футбол на малки врати. След оспорвана надпревара, в която взеха участие 16 отбора от кварталите "Младеново" и "Хумата", краен победител стана тимът на "Ветил" – Младеново. На второ и трето място се класираха отборите на "Алмус" и "Кралски клуб".
Първенците бяха наградени лично от кмета Иво Иванов. Той поздрави участниците в турнира и връчи на капитаните на трите първи отбора предметни награди – спортни пособия. По същото време в кв."Хумата" се състоя още една спортна надпревара - турнир по шахмат. В състезанието взеха участие деца и младежи, които премериха сили в най-интелектуалната игра.
Спортните инициативи са финансирани от Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Министерски съвет на Република България и се реализират по проект "8–ми април - международен ден на ромите в гр.Лом", осъществяван от НЧ "23-ти септември" съвместно с Община Лом.


Новини от Лом09.04.2012 – Ученици със специални образователни потребности от СОУ "Отец Паисий" в Лом взеха участие в благотворителна изложба-базар в полза на децата от ресурсния център в Пазарджик.
Изложбата се проведе от 21 до 30 март в зала "Маестро Георги Атанасов".
Възпитаниците на учителите Янита Сейкова, Валя Трендафилова и Катя Русинова се представиха с прекрасно изработени приложни предмети – рисунки, картички, апликации и др.
"Основната цел на мероприятието е да се подпомогнат децата със специални образователни потребности, като им се даде възможност за публична изява. На тях трябва да им се вдъхне повече увереност, за да им се покаже, че не са по-различни от останалите свои връстници. Хубаво е повече хора да забележат, че и сред тях има много млади таланти" – поясниха преподавателите от СОУ "Отец Паисий".
Това е втората изложба, организирана във връзка с проект " Ръка за ръка" на деца със специални образователни потребности от ресурсните центрове в Пловдив и в Пазарджик, в която бяха включени и децата от Ресурсен център- Монтана.
Новини от Лом07.04.2012 – Днес е Световният ден на здравето и на здравния работник, което е хубав повод ломчани да се върнат в историята и отдадат почит и внимание не само на днешните медици, но и на техните предшественици. Сред тях е първостроителят на здравното ни заведение д-р Йо́нас Басана́вичюс. Той е литовски учен, политик, деец на литовското национално възраждане, български общественик, родил се на 23 ноември 1851 г.
Завършил историко-филологическия и медицинския факултет на Московския университет, работи като лекар в Литва. Заселва се в България и е назначен за окръжен лекар в Лом, едновременно с това е и завеждащ болницата от 1878 до 1882 г. От 1882 до 1884 г. посещава клиниките във Виена, Прага и Берлин за усъвършенстване. След завръщането си у нас заема държавна служба в Елена, а от 1885 г. - отново в Лом. Цялата му лекарска практика е свидетелство за вещина и съвестност. Пациентите му имали безгранична вяра и упование. Проявява се не само като добър лекар, но и като организатор.
Високо ерудирана личност, с многостранни интереси, докторът подробно изучава живота и бита на населението от Ломския край и го отразява в книгата "Санитарна етнография на България. Ломският окръг", излязла през 1891 г. През 1894 г. издал научен труд "Етнографията и археологията на Горна и Долна Мизия". Това са едни от първите етнографски и археологически проучвания в България. Като човек с широка култура, събира богат статистически материал по антропометрия, който по-късно обобщил и систематизирал. Научните му изследвания са основополагащи за развитието на младата българска наука не само на медицината, а и на етнографията, антропологията, историята, археологията и др. Става член на Българското книжовно дружество /сега БАН/. По негова инициатива се създава Археологическият музей.


Новини от Лом06.04.2012 – В седмицата от 9 до 12 април отделението по трансфузионна хематология при ломската болница обявява великденска акция за доброволно и безвъзмездно кръводаряване. Инициативата е част от традиционната национална кампания "Запалете свещичка, подарете любов", която се провежда ежегодно за християнския празник Цветница.
Хематолозите очакват всички пълнолетни и клинично здрави жители на Лом и региона, желаещи да проявят предпразнично благородство и да помогнат в името на живота. Ако решите да засвидетелствате своята съпричастност с хората в беда, като дарите част от себе си, за да помогнете, работното време на отделението е всеки делник от 8 до 15 часа, а лабораторията се намира на партерния етаж в сградата на бившата поликлиника.
Въпреки статистиката, която свидетелства, че безвъзмездните кръводарители, все още, са изключение, а не правило, специалистите са доволни, че хуманната кауза вече има привърженици сред най-младите наши съграждани. Причина за оптимизма на лекарите е постъпката на двама 18-годишни ломчани. Димитър Георгиев и Борис Людмилов даряват кръв безвъзмездно, след като се организират в социалната мрежа Facebook и решават заедно да помогнат на пострадалите от водната стихия наши сънародници от харманлийското село Бисер.
Традиционно отзивчиви и съпричастни към призивите за невъзмездена хуманност и подкрепа са Бисер Кирилов от село Ковачица, както и бившият заместник - областен управител Ивайло Алексиев. В дните от 9 до 12 април всеки може да стане част от инициативата в подкрепа на доброто и човечността като помогне на живота и подари любов, преди да запали свещ и да се помоли за здраве и благополучие.


05.04.2012 – С шествие от сградата на общината до брега на Дунав в Лом започна празничната програма, посветена на 8 април- Международен ден на ромите. Шествието е традиция и свидетелство за почит към паметта на повече от 700 000 роми, убити в нацистките концлагери по време на Втората световна война. Кметът Иво Иванов и неговите заместници, кметовете на кметства, служители на общинска администрация, председателят на общинския съвет Стефан Панталеев, общински съветници и граждани пуснаха венци и цветя във водите на реката като символ на спомена за геноцида, записал една от най- тъжните страници в историята на човечеството.

Новини от Лом Новини от Лом

Гости на празника, който продължи на сцената на НЧ "Постоянство"-1856, бяха Лиляна Ковачева- председател на фондация "Ресурсен център ШАМ"- Монтана и Лало Каменов- председател на комисията за защита от дискриминация. "Мила Родино", "Ода на радостта" и "Джелем, джелем", изпълнена от българския "глас" на Евровизия, Софи Маринова, поставиха началото двучасов концерт- спектакъл, събрал магията на младостта и таланта с уникалния темперамент на богатата и широка ромска душа, за да се превърне всичко това в приятна смесица от настроение и красота, които нямат етническа принадлежност. С посланието, че слънцето грее еднакво за всички български и ромски деца от общините Лом, Вълчедръм и Брусарци пяха и танцуваха заедно за удоволствие на публиката, изпълнила до краен предел читалищния салон.

Новини от Лом Новини от Лом

"Етническият модел в Лом действа като доказателство за добрата работа на местната власт с всички наши съграждани, независимо от тяхната народностна или религиозна принадлежност. Интеграцията не е социология или негативизъм. Тя е разбиране, желание и толерантно отношение към различието". Това каза в приветствието си кметът Иво Иванов, който призова младите да работят за бъдещето на този модел.
"Приказки от махалата" на Йосиф Нунев, претворени в багри и форми, "оживяха" в изложбата на Арт студио "Амала" при СОУ "Димитър Маринов", подредена в галерия "Поломие". Експозицията е част от международен проект "Ромски ментори",който се реализира в шест европейски държави. Успешни проекти за образователна интеграция на деца от малцинствата пък заслужиха награди от фондация "Ресурсен център ШАМ"-Монтана. Председателят на фондацията Лиляна Ковачева и кметът Иво Иванов заедно връчиха наградите на директорите на училища в квартал Младеново и в селата Ковачица, Замфир и Сталийска махала. Грамоти и подаръци получиха и всички деца, участвали в изложбата.

Новини от Лом Новини от Лом

Шествието и празничният концерт, посветени на Международния ден на ромите, се финансират от Национален съвет по етнически и интеграционни въпроси към министерския съвет на Република България по проект, спечелен от НЧ "23 септември 1960". Проектът, наречен "8-ми април- международен ден на ромите в гр.Лом", е финансиран като инициатива, свързана с "Десетилетие на ромското включване" и се реализира съвместно с Община Лом. Чрез него са осигурени средства и за два спортни турнира - по шахмат и футбол, проведени в празничния ден в два ромски квартала в Лом.


Новини от Лом04.04.2012 – Четиридесет и шест платна живопис, събрани в изложба "Край реката", представя в галерия "Поломие" младият художник Радослав Нейчев. "Картините, рисувани с маслени бои, са запечатали артистичността, свободата и творческия размах на една богата душа, поднесени по изключително достъпен и разбираем за зрителя начин".

Новини от Лом

Това каза Иван Манойлов, който представи автора на ценителите на изобразителното изкуство в Лом, уважили откриването на експозицията. Приятна музикална изненада за всички присъстващи на събитието бе изпълнението на дуета Калина Додева и Мартин Василев. Радослав Нейчев Иванов е роден през 1975г. в град Оряхово. Завършва езикова гимназия във Враца и се дипломира в Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград със специалност "Приложна лингвистика". Независимо от несъвместимата, на пръв поглед, квалификация с изкуството, художествените постижения на автора са факт. Негови творби постоянно са включвани в изложби, пленери, биеналета и симпозиуми по живопис у нас и в чужбина. От 2010г. той е член на Съюза на българските художници.


Новини от Лом04.04.2012 – Смесена певческа група от НЧ "Съзнание- 1928" в село Долно Линево гостува в предаването "Ако зажалиш" на телевизия "Скат". Съставът с ръководител Методи Ангелов подари на телевизионните зрители пъстър букет от свои изпълнения, сред които бе и песента "Родина" по текст на покойния ломски поет и педагог Ради Гочев. В добавка звучаха шлагери в ритъма на румба, валс и танго, а финалът бе с музикално- песенна "Приказка за Лом".

Новини от Лом

"Горди сме с този успех на групата, защото той е ясно доказателство за възраждането на читалището в Долно Линево. Това е позитивен знак и за цялостния имидж на селото, защото, както повечето български села, и то не е пощадено от нерадостната участ на бавно обезлюдяване през годините". Това каза Иванка Владимирова- председател на НЧ "Съзнание- 1928". Тя увери, че заедно с новото читалищно настоятелство вече се работи активно по подготовката на програма за отбелязването на 24 май. В деня на славянската писменост и на българската просвета и култура, когато е съборът в Долно Линево, от читалището обещават незабравим празник за всички жители и гости на селото.


Новини от Лом04.04.2012 – Незабравима ще остане за участниците викторината, организирана от местната Комисия за борба с противообществените прояви на мололетни и непълнолетни за наркотиците и вредата от тях. По инициатива на д-р Елисавета Здравкова и нейния екип, усилията и старанието на ученици от средните училища в Лом, бяха наградени с доста необичайно преживяване - полет със спортен самолет.
В ранното утро едва ли някои от ученици и учители, е предполагал положителните емоции, вълнението и адреналина, които ще изпитат на летателния център AVA до с. Ерден. Пристигайки на базата, те бяха посрещнати от домакините, създали една изключителна организация. Разделени на групи по трима в кабината на спортния самолет "Чесна", за много от тях това бяха първите полети в живота. Красотата на нашия край възхищаваше от 850-1000 метра височина, дори летяха над ятата с щъркели по поречието на р.Огоста.
- Приземявайки се, за да ни приобщят към семейството на "летящите хора", домакините бяха подготвили демонстративни скокове с парашут, изпълнени от състезатели на клуба – поясни ръководителката на журналистическо студио "Шанс" при СОУ "Отец Паисий" в Лом Кристина Павлова.
В ранния следобед изморените и емоционално приповдигнати учениците бяха поканени на обяд в лоби-ресторанта на клуба, където се запознаха със спортните постижения на отбора; видяха десетки купи и медали. Този празник завърши с ритуал по приобщаването на младите хора, към групата на смелите, преодолели земното притегляне спортисти.


Новини от Лом03.04.2012 – На среща с кмета на Община Лом Иво Иванов дванадесетокласничките от СОУ "Димитър Маринов" Климентина Климентова и Виолета Симеонова официално получиха сертификати, удостоверяващи участието им в инициативата "Мениджър за един ден".
Двете момичета се включиха в работата на общинска администрация за един ден в рамките на единадесетото издание на кампанията на Джуниър Ачийвмънт, чиято цел е да насърчи младите хора в придобиването на практически умения в реална работна среда и да помогне за поддържането на взаимовръзка между бизнеса и обучението.
" Вие сте бъдещето на нашия град. Трупайте знания и умения, специализирайте , за да се върнете отново в Лом и да продължите това, което сме започнали ". С тези думи градоначалникът се обърна към бъдещите лидери в различните области на управлението, бизнеса и обществения живот .
След като изслуша внимателно предложенията и препоръките на младите мениджъри, адресирани към него и към общинска администрация, кметът ги увери, че ще съобрази изцяло с тях и им обеща пълна подкрепа, пожелавайки им успех в техните бъдещи начинания.


Новини от Лом03.04.2012 – Деца от първи и втори клас, възпитаници на Първо основно училище "Никола Първанов", се събраха в библиотеката на Народно читалище "Постоянство – 1856", за да отбележат Международния ден на детската книга. Учениците и техните преподаватели бяха любезно посрещнати от библиотечните специалисти, които ги запознаха с историята на този ден. Празникът е на 2 април, защото тогава е роден датският писател Ханс Кристиян Андерсен. С неговите вълшебни истории са израснали поколения деца по целия свят.
Общинският служител Владимир Недев прочете на малките слушатели няколко приказки от творчество на Андерсен и на Елин Пелин, чиято 135-годишнина ще честваме през месец юли. Той прикани децата да четат малко повече в свободното си време и обърна внимание на това колко важна е в днешно време детската литература.
Походът на книгата ще продължи и през следващата седмица във всички детски градини в Лом.


Новини от Лом03.04.2012 – Жителите на община Лом вече заплащат задълженията си към местната хазна в офисите и на касите на "Изипей" в цялата страна. След като през месец февруари 2012г. Община Лом и компанията "Изипей" подписаха споразумение за предоставяне на нова услуга на хората, притежаващи собственост на територията на общината, тя вече е факт. Всеки жител или собственик на имоти на територията на община Лом може да плаща дължимото за местни данъци и такси от всяка точка на България чрез касите и офисите на "Изипей". За целта не е необходимо да се носят печатните известия за дължимите суми, нито да се попълват вносни бележки. Хората могат да плащат данък сгради, такса смет или налози за моторни превозни срeдства, както и всичките си битови задължения на едно място.
Новата услуга спестява време и средства и е предимство за живеещите извън територията на общината. Тя е не по-малко полезна и за ломчани, които могат да платят местните данъци и такси в най-близката до дома или местоработата им каса на "Изипей". В Лом има 9 каси на компанията.
Благодарение на политиката на кметския екип за предлагане на нови, модерни услуги, които да улеснят ежедневието на хората, Лом е сред първите общини в България, в които новият начин на разплащане се прилага практически. Само за ден, след стартирането на новата услуга, повече от 10 души са платили дължимото за местни данъци и такси към общината през касите на "Изипей".


Новини от Лом03.04.2012 – Община Лом за пореден път беше домакин на областно състeзание по хандбал.
Надпреварата, която е част от програмата на Общински ученически игри 2011-2012 се проведе в зала " Балканиада" в събота, 31.март. В състезанието взеха участие ученици от различни възрастови групи.
В присъствието на представители на общинска администрация, родители, граждани и съученици на състезателите, които сърцато подкрепяха любимия си отбор, срещите преминаха в приятелска атмосфера и в спортсменски дух.
Първото място в турнира си поделиха отборите на СОУ "Отец Паисий"-Лом и СОУ "Димитър Маринов"- Вълчедръм. Призьорите бяха наградени от Наталия Стефанова- старши експерт "Международно сътрудничество и младежки дейности" в общината.


Новини от Лом

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

По случай 2 април - Международен ден на детската книга, ръководството на Община Лом поздравява всички автори, пишещи за деца, библиотечните специалисти, призвани да опазват и разпространяват тяхното творчество и всички читатели на детски книжки, за които вълшебството на приказките е живо.
Нека е благословен с вдъхновение и възнаграден с много успехи вашият благороден труд, посветен на най-искрената и най-добронамерена част от човечеството - децата!

02.04.2012 – За пета поредна година Лом се включи в международната инициатива "Часът на Земята". В събота вечерта организаторите - Община Лом, Общински ученически клуб "Екология" и Център за извънучилищни дейности, бяха подготвили богата програма, за да насочат вниманието на ломчани към проблемите на околната среда и на нарушеното екоравновесие като резултат от безотговорната човешка дейност.

Новини от Лом Новини от Лом

В знак на съпричастност към мотото на тазгодишната кампания "Аз правя, ти действаш" до 20.30ч. в съботната вечер в Лом изгасна уличното осветление. Факелно шествие, в което се включиха ученици от всички ломски училища, фанфарни и мажоретни състави, потегли в два лъча към централния площад "Свобода", където бе кулминацията на събитието.

Новини от Лом Новини от Лом

Стотици се насладиха на младостта и таланта, събрани заедно в концерт на свещи, в който участваха Калина Додева, Пепи и Марто от група "Metasound", Глория и Danny Boy. В края на концерта младите музиканти изпълниха авторска песен, написана и композирана специално за събитието и озаглавена "Часът на Земята". Призиви и послания за повече отговорност и съпричастност към идеята за един по-чист и по-добър свят отправиха Божидара Параскевова - представител на Детски и младежки парламент в Лом и кметът Иво Иванов с чието съдействие се организира "Часът на Земята". "Искрено се радвам, че сме заедно тази вечер, за да се обединим в общата ни отговорност за опазване на планетата! Ако ние не повярваме, че бъдещето е в нашите ръце и зависи само и единствено от нас, ако не започнем промяната от нас самите, тогава не можем да търсим виновници за това, което ни очаква съвсем скоро." Това каза градоначалникът и цитира думите на великия Махатма Ганди, според когото именно ние трябва да бъдем промяната, която искаме да видим.

Новини от Лом Новини от Лом

Магията и красотата на огненото изкуство завладяха публиката след изпълненията на софийския клуб "Дивинитас", чиито представители подариха на ломчани уникален огнен спектакъл. Веднага след това дойде и специалната изненада на вечерта. Фенери на желанията, направени от разградими и незамърсяващи околната среда материали, полетяха в небето над Лом, отнасяйки посланията за отговорност и съпричастност към екологичното бъдеще на Земята и надеждата тя да се превърне в по-чист и по уютен общ дом за всички нас.
Кампанията "Часът на Земята" стартира през 2007г. в най-големия австралийски град- Сидни. Оттогава, ежегодно, в нея се включват все повече държави и милиарди хора по целия свят, споделящи загрижеността за бъдещето на планетата.НОВИНИТЕ: ЯНУАРИ - МАРТ, 2012 г.


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 04.07.2012
Валидност на съдържанието: 31.12.2012