NALAS

Мрежа на асоциации на местни власти в Югоизточна Европа (НАЛАС)


NALAS


Председатели и ръководители на асоциациите от държавите, членуващи в NALAS, се срещнаха в Дубровник на 11-13 юли 2009 г. и обсъдиха последиците от глобалната икономическа криза върху местните власти в Югоизточна Европа. Участниците в срещата изработиха и приеха декларация „Финансови взаимоотношения между местната и централна власт в Югоизточна Европа в условия на Световна икономическа криза” известна още като Дубровнишка декларация на НАЛАС. От българска страна в изработването и приемането на документа участваха кметът на Община Лом – г-жа Пенка Пенкова, заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ и г-н Владимир Москов – заместник-председател на NALAS.

NALAS е мрежа от сдружения на местните власти на страните от Югоизточна Европа. NALAS обединява 14 асоциации, които представляват около 4000 местни власти, избрани пряко от повече от 80 милиона граждани на този регион.

Всичко за NALAS на www.nalas.eu

Страницата е създадена на: 17.11.2009
Актуализирана на: 17.11.2009
Валидност на съдържанието: 31.12.2009