Общински съвет на Община Лом


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


Стефан Панталеев - Председател на ОбС Лом

Стефан Александров Панталеев
КП "Гражданска инициатива за управление на Лом"

Дата и място на раждане: 13.01.1972 г., гр. Лом
Семейно положение: Женен, има син и дъщеря
Образование и квалификация:
СА "Д. А. Ценов", гр. Свищов – "Магистър по икономика"
Специалност: "Стопански и финансов контрол"
Професионален опит:
1995 – 2003 г. - Управител хотелски комплекс "Трансимпекс", гр. Лом
2003 – 2009 г. - Управител "Трансимпекс" АД, гр. Лом
2009 – Председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Балканкар-Дунав" АД, гр. ЛомЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Людмила Христова Каладжова – ПП "ГЕРБ"
Росен Петров Рангелов – ЗС "Ал. Стамболийски"


МАНДАТ 2011-2015 г.

ПП "ГЕРБ"

1. Серафим Георгиев Василев
2. Людмила Христова Каладжова
3. Лилия Борисова Сеферинова
4. Веселин Иванов Николов
5. Филип Ангелов Димитров
6. Дафинка Димитрова Борисова
7. Христина Стефанова Христова
8. Детелина Кирилова Радевска
9. Сашо Петров Николов
10. Валери Николов Калинин

ПП "БСП"

11. Жори Йорданов Алексиев
12. Красимир Бориславов Иванов
13. Валентин Венциславов Евтимов
14. Димитър Неофитов Димитров
15. Бонка Аврамова Георгиева
16. Валя Любомирова Цветкова
17. Рачо Борисов Илиев

КП "Сдружени за Лом"

18. Гинка Страхилова Иванова
19. Евелинка Мишонова Петрова
20. Борислав Цветанов Борисов

ЗС "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

21. Росен Петров Рангелов
22. Ванюш Найденов Лазаров
23. Веселка Ангелова Иванова
24. Илиян Йорданов Илиев

ПП "СДС"

25. Александър Иванов Маренски
26. Наталия Димитрова Славчева

КП "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОМ"

27. Стефан Александров Панталеев
28. Тони Георгиев Тодоров
29. Любомил Йонков Петров


За контакти:
3600 Лом, ул. Дунавска 12, Община Лом
Телефон: (0971) 69 131

Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 18.10.2013
Валидност на съдържанието: 31.12.2013