Кметовете на Лом


ИМЕНА

ГОДИНА НА ИЗБИРАНЕ

1. Ангелаки Иванчов-Войнович
2. Николчо Върбанов
3. Никола Петков
4. Илия Вельов
5. Павел Русинов
6. Коста Стаменов
7. Васил Шишманов
8. Георги Манафски
9. Никола Ралчов
10. Никола Йончов
11. Итало Миланези
12. Александър Никитов
13. Крум Пастърмаджиев
14. Георги Табаков
15. Милко Бечев
16. Трифон Илиев
17. Георги Ф. Каменов
18. Георги С. Табаков
19. Цеко Алексиев
20. Архангел Дамянов
21  Пънто Драганов
22. Александър Попов
23. Първан Казанджиев
24. Константин Първанов
25. Никола Тодоров
26. Борис М. Божинов
27. Кирил Давидков
28. Коста Сп. Гицов
29. Кирил Спасов
30. Димитър Петров
31. Константин Здравков
32. Стефан Т. Гаврилов
33. Любомир М. Димитров
34. Стефан Т. Гаврилов
35. Иван Трендафилов
36. Йордан Кирилов
37. Богомил Колчев
38. Руси Русинов
39. Пенка Пенкова
40. Пенка Пенкова

1878
1879
1880
1880
1881
1881
1887
1892
1908
1911
1915
1920
1922
1924
1926
1926
1931
1932
1932
1934
1939
1941
1947
1950
1954
1955
1958
1961
1971
1972
1975
1977
1984
1988
1990
1991
1995
1999
2003
2007

 


Страницата е създадена на: 03.05.2011
Актуализирана на: 03.05.2011
Валидност на съдържанието: 31.12.2011