Международно сътрудничество


Международната дейност на местно и регионално ниво е значим елемент от европейската и световната политика, утвърждава се като средство за развитие на общините и представлява важна част от местната политика.

Община Лом поддържа контакти и реализира съвместни дейности с дипломатически мисии и международни организации, представя града пред международни инсти-туции, организации, посолства и градове в чужбина, на национални и международни форуми.

Сред най-важните приоритети на Община Лом е поддържането и разширяването на Балканската партньорска мрежа от побратимени градове, която бе инициирана от кметовете Пенка Пенкова и Братислав Благоевич, Община Пантелей, гр. Ниш, през 2006 г. Акцентите в дейността на Балканската партньорска мрежа са поставени върху сътрудничество в икономическо развитие и подобряване на бизнес-климата, културата, образованието, социални дейности, спорт и опазване на околната среда. Особено внимание се отделя на участието в евроинтеграционните процеси, създаване на условия за подготовка на проекти и включване на Община Лом в конкурси по национални и международни програми.

Членове на Балканската партньорска мрежа са Община Лом, България; Градска Община Пантелей; гр. Ниш, Сърбия; гр. Неа Муданя, Община Муданя, Гърция; гр. Бъйлещ, Румъния; гр. Дебър, Македония. В процес са преговори с Община Улцин, Черна Гора, с цел побратимяване на двете общини и бъдещи съвместни проекти.


ОБЩИНИ-ПАРТНЬОРИ НА ЛОМ


Община Пантелей, гр. Ниш, Сърбия

Споразумение за сътрудничество двете общини сключиха през април 2006 г. Лом и Пантелей реализираха успешно два проекта по програма ФАР на ЕС - „Изкуство без възраст и граници” и “Добри съседи – добри партньори”, с водещ кандидат община Лом. Проектите допринесоха за заздравяване на връзките в областта на културното сътрудничество и бизнес средите от двата гранични района. По проекта „Добри съседи-добри партньори” на 17 септември 2007 г. тържествено бe открит Център за трансгранично сътрудничество.

Община Пантелей е градска община на Ниш, част от Нишавския окръг, Сърбия, с площ 141.8 km² и население 42 137 души. Ниш e град в Югоизточна Сърбия, административен център на Нишавски окръг. Градът е разположен на река Нишава и има население около 240 000 души с придадените му крайградски общини.

Сайтът на Община Пантелей - www.pantelej.org.yu


Община Муданя, Гърция

Кметовете на Лом и Муданя подписаха споразумение за сътрудничество на 23 септември 2007 г. Първите контакти между двете общини са в областта на културата и образованието. През 2008 г. детският танцов състав „Северняче” гостува на гръцката община, а визитата бе върната с участието на гръцки танцов състав в международния фолклорен фестивал „Балкански ритми”, на 18 септември.

Неа Муданя, с население от 17 032 жители, е най-големият град в Халкидики и главен град в община Муданя. Градът е разположен на 60 км южно от Солун. Той е построен след 1922 от азиатски бежанци в Гърция, които дали на селището името на техния предишен град (сега Муданя в Турция). Главно препитание на местните жители на Неа Муданя са риболовът, земеделието и туризмът, развита е и пристанищната дейност.

Сайтът на Община Муданя - www.moudania.gr


Община Дебър, Македония

Споразумението за сътрудничество с Община Дебър бе подписано от кметовете Пенка Пенкова и Аргетим Фида при посещението на делегация от Община Лом в Македония на 10 април 2008 г. Двете общини се споразумяха да си сътрудничат в областта на икономиката, културата и образованието.

Сайтът на Община Дебър - www.dibra.gov.mk/mk/


Община Бъйлещ, Румъния

През 2004 г. бяха активирани отношенията с Община Бъйлещ, Румъния. Двете общини, разположени от двете страни на Дунава, със сходно икономическо и социално развитие, сходни интереси и приоритети, имат потенциала и добрата воля за съвместни трансгранични проекти. До момента двете общини са подготвили два съвместни проекта по програма ФАР и Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество”. Активни са контактите на Община Лом и със Сдружението на южнорумънските общини СУДОЛТ.

Сайтът на Община Бъйлещ - www.primariabailesti.ro


Община Лом поддържа приятелски отношения и с гр. Линц, Австрия. Контактите между Лом и Линц датират от 2003 г., а през следващата година бяха направени първите официални визити. Градът е разположен на река Дунав и има население 188 968 души, с което е 3-и по големина в Австрия след Виена и Грац. Тази година Линц стана европейска културна столица. Градът споделя тази титла с литовската столица Вилнюс, която започна годината с ефектно светлинно шоу на германския художник Герт Хоф. Двата града предвиждат стотици концерти, изложби и фестивали. Във Вилнюс ще бъде открит нов музей на съвременното изкуство, а Линц ще покаже забележителната нова придобивка на своя център за електронни изкуства.

Сайтът на Община Линц - www.linz.atСтраницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 02.04.2009
Валидност на съдържанието: 31.12.2009