Здравни заведения


Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Николай Чудотворец" - Лом ЕООД

ЗдравеопазванеЛечебното заведение обслужва населението на общините Лом, Вълчедръм, Якимово, Медковец и Брусарци. През болницата преминават средногодишно около 12 000 пациенти, амбулаторните прегледи са около 60 000.
Ломската болница е създадена през 1879 година. Сегашната болница “МБАЛ Свети Николай Чудотворец” ЕООД е разположена в три отделни сгради. Едната представлялва четириетажен корпус, в другите две са разположени Инфекциозно отделение и Психиатрично отделение. Разкрити са отделения по всички основни специалности, работещи на непрекъснат 24-часов график. Усилията на болничния персонал са насочени към осигуряване на все по-качествена и достъпна медицинска помощ, като стремежа е да се използват най-новите достижения на медицинската техника. Болницата разполага с 250 легла, разположени в слънчеви и просторни стаи, предимно с южни изложения. Те са разположени в 11 стационарни отделения: Отделение за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ), Хирургично отделение (ХО), Ортопедично отделение (ОРТО), Уши нос гърло (УНГО), Вътрешно стационарно отделение (ВСО), Детско стационарно отделение (ДСО), Акушеро-гинекологично отделение (АГО), Родилно отделение (РО), Нервно отделение (НО), Психиатрично отделение (ПО) и Инфекциозно отделение (ИО). В структурата влизат още Приемно-консултативен блок, Отделение по трансфузионна хематология, Отделение по хемодиализа, Клинична лаборатория, Отделение по образна диагностика.

Лечението и адекватните здравни грижи се осъществяват от 64 лекари, покриващи 20 отделни специалности и 139 медицински сестри: акушери, клинични и рентгенови лаборанти с колежанско, бакалавърско и магистърско образование.

Лечебното заведение разполага със съвременна апаратура за диагностика, в това число спирален скенер, ехокардиограф, фиброколоноскоп, фиброгастроскоп, мамограф. Извършват се лапароскопски холецистектомии, има възможност за извършване и на артроскопски процедури. Стопанският блок на болницата е изцяло обновен. Има нова пералня, стерилизация и кухненски блок. Те допринасят за постигането на европейски стандарти в обслужването. За добрата работа на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” свидетелства и акредитацията от 2006 г., която даде оценка "Много добър" за срок от 4 г. От 2006 г. към болницата функционира и МЦ ”Здраве”, с разкрити кабинети по следните специалности: хирургия, вътрешни болести, неврология и очни болести. ”МБАЛ Св.Николай Чудотворец - Лом” ЕООД осъществява своите диагностични, лечебни и рехабилитационни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко - защита на тяхното човешко достойнство.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Каблешков №2, Номератор: (0971) 60 051, 60 061
Факс: (0971) 60 065, е-mail: mbal_lom@yahoo.co.uk


Диагностично-консултативен център 1 - Лом ЕООД

ЗдравеопазванеДКЦ-1 Лом съществува от 01.07.2000 г. като приемник на бившата поликлиника и е разположен в сградата на бившия тубдиспансер, трети и четвърти етаж, заедно с клиничната лаборатория и рентгеновото отделение. Центърът е организационно обособена структура, където лекари, с помощта на други специалисти и помощен персонал, оказват специализирана извънболнична медицинска помощ. ДКЦ-1 Лом осигурява здравното обслужване на населението на община Лом и региона, включващ съседните общини Вълчедръм, Якимово, Медковец и Брусарци, което възлиза на 63 000 души по отношение на диагностика, лечение, рехабилитация, физиотерапия, профилактика и промоция на здравето.

ДКЦ-1 Лом ЕООД разполага със специализирани медицински дейности по специалности: Кардиология, Дерматовенерология, Вътрешни болести, Неврология, Хирургия, Урология, Оториноларингология, Офталмология, Педиатрия, Ендокринология, Акушерство и гинекология, Психиатрия, Анестезиология и реанимация, Пулмология, Гастроентерология, Ревматология, Рентгенология, Клинична лаборатория, Физиотерапия и рехабилитация, а също така и високоспециализирани медицински дейности, специализирани или високоспециализирани медико-диагностични изследвания. В центъра се изготвят и медицински документи: свидетелство за работа, МПС, брак и много други. Съществува и служба “Трудова медицина”, която разполага с мобилни групи за оценка на риска, оценка на работното място и профилактични медицински прегледи. Управлението на ДКЦ-1 Лом ЕООД се осъществява с методите и средствата на съвременния здравен мениджмънт. Центърът е гаранция за качествена доболнична помощ с добри специалисти и съвременна медицинска апаратура.

Информация за контакти:
Централа: (0971) 60 051, Регистратура: (0971) 66 152
Факс: (0971) 66 153, GSM: (0888) 349 248, E-mail: dkc_lom@mail.bg


Медицински център "Хипократ"

ЗдравеопазванеМедицински център "Хипократ" е създаден на 12.06.1999 г. от д-р Любомил Петров. Той е първият частен медицински център в Северозападна България. Първоначално в него работят само лекари специалисти, а по-късно, след настъпилите промени в здравеопазването през 2000 г., се обособява и "Групова практика Хипократ" - семейни лекари. ГП „Хипократ" обслужва над 6000 пациенти. Семейните лекари и специалистите работят в екип за бързото и качествено обслужване на пациентите жители не само на община Лом, а и на други общини от Северозападна България. Центърът разполага със съвременна апаратура, пълна компютризация, собствен транспорт и извършва домашни посещения от лекари, съхранение на данни за всеки пациент. Извършват се широка гама лабораторни, апаратни и инструментални изследвания. За тази цел функционират следните кабинети работещи със Здравна каса и други доброволно здравноосигурителни фондове.

• Акушер-Гинеколог - Д-р С. Ненков и Д-р А. Танчева - Водене на женска консултация
• Вътрешни болести - Д-р Ю. Манойлов и Д-р М. Господинова (Ехография на коремни органи)
• Сърдечни болести - Д-р Е. Дафинкичева (Ехокардиография, Сърдечно-съдов тест с натоварване, Холтер)
• Очен кабинет - Д-р В. Рогова- пълна компютризация
• Невролог - Д-р К. Калчев
• Педиатър - Д-р И. Григорова и Д-р К. Крумов
• Ендокринолог – Д-р Л. Асенова (Ехо на щитовидна жлеза)
• Психиатър - Д-р М. Първанова
• Белодробни болести - Д-р Й. Алексиева
• Хирург - Д-р Б. Григоров (извършване на малки хир. операции)
• Психолог - Н. Симеонова
• ЛКК - обща/ЛКК- педиатрична: подготовка за ТЕЛК, издаване на бол. лист повече от 30 дни, освобождаване от часовете по физкултура
• Лаборатория -хематологични изследвания, паразитологични изследвания, микробиологични изследвания, вземане на кръв в домашни условия
• Аптека- работеща с НЗОК
• Рентгенологичен кабенет - Д-р Божанов и Д-р Иванова
• Леглова база за 48-часов престой

В медицинския център гражданите на Община Лом и региона могат да изберат и своя личен лекар:
Д-р Людмила Христова - водене на детска консултация
Д-р Людмил Опров
Д-р Любомил Петров

Тук могат да Ви бъдат издадени и следните медицински удостоверения:
• Медицинско за работа
• Здравна книжка за работа
• Медицинско за брак
• Медицинско за водач на МПС (всички категории)
• Медицинско за водач на малък кораб
• Удостоверение за частна охранителна дейност

Работното време на МЦ "Хипократ" е 24 часа в денонощието, което гарантира пълноценно и качествено обслужване на всички нуждаещи се граждани.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Петър Берковски №3
тел.: ((0971) 66 911 (и факс), e-mail: hyponet@dir.bg
Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 15.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009