Здравеопазване

Подобряването на здравните услуги допринася за развитието на общината. Основен индикатор на възможностите за достъп до и за качество на здравните услуги е продължителността на живота. Населението в общината се характеризира с относително ниска продължителност на живота. Структурата на хоспитализираната заболеваемост съответства с данните за страната като се запазва лидерството на 4-5 групи заболявания - на органите на кръвообращението, дихателната система, травми и отравяния, усложнения на бременността и раждането, болести на храносмилателната система.

Здравната система на общината е териториално добре разположена, задоволително развита и удовлетворява нуждите на населението от първична, специализира извънболнична и болнична помощ в необходимия обхват. Във връзка със стартиралата през 2000 година реформа в здравеопазването общинската болница, болничната поликлиника, стоматологичната поликлиника и зъботехническа лаборатория бяха преобразувани в еднолични дружества с ограничена отговорност.

На територията но Община Лом функционира Многопрофилна болници за активно лечение (МБАЛ), В специализираната извъчболнична помощ функционират Филиал за спешна медицинска дейност, диагностично-консултативeн център (ДКЦ), медицински център.

Първичната медицинска помощ се осъществява от 26 общопрактикуващи лекари, 20 стоматолози и 2 групови практики.


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 15.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009