Обратна връзка


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ

3600 Лом, ул. Дунавска №12
Тел.: (0971) 69 101, Факс: (0971) 66 026
e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg
WEB: www.lom.bg


Дежурен и „Гражданска защита”

Тел.: (0971) 69 116 и 66 039


Електронен формуляр "ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ЗАПИТВАНИЯ"

Освен чрез електрония формуляр, Вашите жалби, сигнали и запитвания можете да изпращате и на е-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или да представяте на тел.: (0971) 69 101.
Моля, посочете Вашето име, адрес, е-mail или телефон за обратна връзка.
На въпроси, мнения и предложения от анонимни граждани, няма да се отговаря.


Електронна пощенска кутия "ВИЕ ПИТАТЕ, КМЕТЪТ ОТГОВАРЯ!"

Освен чрез електронната пощенска кутия, Вашите въпроси, предложения и идеи към Кмета на Община Лом г-н Иво Иванов може да изпращате и на е-mail: lom.municipality@lom.egov.bg или да представяте на тел.: (0971) 69 101.
Ще ви бъде отговорено най-късно в срок от 7 дни от постъпване на Вашето питане.
Моля, посочете Вашето име, адрес, е-mail или телефон за обратна връзка.
На въпроси, мнения и предложения от анонимни граждани, няма да се отговаря.

Страницата е създадена на: 06.01.2009
Актуализирана на: 15.02.2012
Валидност на съдържанието: 31.12.2012