Културен календар


Фестивал на любителските театри на името на „Кръстьо Пишурка”


КултураЛомският театрален фестивал се организира от НЧ “Постоянство” и се финансира от Община Лом. Подкрепя се от дирекция “Театър” при Министерство на културата, Съюза на народните читалища и други културни институции, физически и юридически лица, които споделят идеите и целите на фестивала. Могат да участват единствено любителски колективи и изпълнители, които са лауреати на фестивали в страната или чужбина. Фестивалът има конкурсен характер. Допуска се участие на колективи и професионални трупи извън конкурса. Фестивалът се финансира с любезното съдействие на Община Лом. Всяка година с приемането на сборния бюджет на Община Лом се определят и средствата, необходими за организацията и провеждането на фестивала. Средствата се залагат в бюджета на общината или в бюджета на НЧ “Постоянство”. Конкретното разпределение и разходването на средствата се определя от организационния комитет. Цялостното изпълнение се възлага на директора на фестивала и НЧ “Постоянство”. От бюджета на фестивала се финансира организацията и участието на любителски колективи в рамките на конкурсната програма. Не се финансират спектаклите на гостуващи трупи, извън конкурсната програма.

Основни цели на фестивала са:
• Утвърждаване на културните традиции на Лом като люлка на първия български театър и името на Кръстьо Пишурка.
• Популяризиране на българската драматургия.
• Запознаване на гражданството с богатата палитра на театрални форми и жанрово разнообразие.
• Предоставяне на възможност за творческа изява и съревнование на любителски колективи от страната и чужбина.
• Повишаване на зрителския интерес на децата и младежите, на хората от различни поколения.
• Утвърждаване на религиозна и етническа толерантност чрез участия на автори и изпълнители от различен етнос.
• Стимулиране на ломските театрали за активни творчески изяви и повишаване на художественото ниво на драматичен театър “Кръстьо Пишурка” при НЧ “Постоянство”.   Прочети повече ...

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Славянска №1, тел.: (0971) 66 471, 66 472
е-mail: postoyanstvo.lom@chitalishte.bg, WEB: www.chitalishte.bgОбщински детски фолклорен конкурс “Дунавско настроение”


КултураОрганизатори на конкурса са НЧ „23 септември” и Община Лом.
Първото издание на конкурса е през април 2006 г. Целите на конкурса са повишаване мотивацията на децата да изучават българския фолклор и да имат поле за изява.
Конкурсът има състезателен характер и се провежда в четири раздела:
• Изпълнение на народна песен
• Изпълнение на народна песен-вокална група
• Групи за автентичен фолклор
• Групи за обработен фолклор

Право на участие имат всички деца до 15-годишна възраст, разделени в 3 възрастови групи:
• I група – до 7-годишна възраст /детски градини/
• II група – от 8 до 11 години /начален курс/
• III група – от 12 до 15 години /прогимназиален курс/

Регламент:
• Индивидуални изпълнители - всички изпълнители участват с две народни песни с времетраене до 5 мин. Песните да бъдат от северняшка фолклорна област. Съпроводът е по желание. Плейбек не се допуска. Изпълненията могат да бъдат и акапелно.
• Вокални групи - броят на участниците в групите е до 18 деца. Групите изпълняват 2 народни песни от северняшка фолклорна област. Съпроводът е по желание. Плейбек не се допуска.
• Групи за автентичен фолклор - представя се тематично-сюжетно произведение на обредна основа с времетраене до 15 мин.
• Групи за обработен фолклор - представя се обработено фолклорно произведение с времетраене до 10 мин.

Жури в състав от 3 членове ще оценява участниците по следните критерии:
• художествено изпълнение
• достоверност
• оригинална визия и сценично поведение
• вокална подготовка
• външно оформление /костюми, реквизит и др./
• атрактивност и комуникация с публиката

Награден фонд - на най-добре представилите се присъждат I, II и III награда по възрастови групи и по раздели. По преценка на журито и със съдействието на Община Лом наградените имат възможност да участват в национални фолклорни конкурси и фестивали.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Хаджи Димитър № 166
Тел.: (0971) 60 412, GSM: (0899) 464 558, е-mail: septemvri_ch@abv.bgНационален литературен конкурс „Яна Язова”


Организатор на конкурса е НЧ „Постоянство”.

Второто издание на конкурса е посветено на 160 години от основаването на библиотеката към НЧ „Постоянство”. Журито обяви награди за литературния жанр разказ за автори на възраст от 14 до 35 г. Награждаването бе през м. октомври 2008 г.
Първа награда заслужи разказът „No chanti!!!”на Мирослава Милкова Христова. Втора награда е за разказа на „На ръба” от Златина Ангелова Петкова, а трета награда заслужи разказът „От другата страна” от Ралица Иванова Йорданова

Третото издание на конкурса през м. ноември 2009 г. обяви следните призови места: първа награда за "Любов по e-mail" с автор Яница Радева Радева от гр. София, втора награда за "Прости правила за препрочитане на писмо" с автор Ина Тодорова Иванова от гр. Пловдив и трета награда за "Една доза ..приятелство" с автор Добрил Светозаров Янев от гр. Бургас.
Специалната награда се присъди за разказа "Тиквеният фенер" на Мария Лазарова Гаралова от гр. Ракитово

Петото издание на конкурса през м. септември 2011 г. обяви следните призови места: първа награда за "Unigato Rubin" от Мила Пламенова Пенева, гр. Варна, втора награда за "Love story" от Дамяна Цветанова Радионова, гр. Русе и трета награда за "За любовта" от Оля Стоянова Джакова, гр. София.
Специалната награда се присъди за "Сбъдваме желания!" от Божидара Иванова Параскевова, гр. Лом.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Славянска №1
Тел.: (0971) 66 471, е-mail: biblioteka_lom@abv.bgНационален литературен конкурс „Багри от Лом”


Националният литературен конкурс „Багри от Лом” се организира от Община Лом под патронажа на кмета г-жа Пенка Пенкова.

Условия на конкурса:
• Всеки автор може да изпрати до 3 стихотворения на свободна тема. Ръкописи не се приемат. Стихотворенията се придружават от имената и адреса на автора, запечатани в отделен плик.
• Награди се присъждат за непубликувани творби
• Отличените творби се публикуват в сборника „Багри от Лом”
• Наградният фонд се определя за всеки пореден конкурс

Срокът за изпращане на творбите за поредния конкурс се обявяват до месец май всяка година на сайта на Община Лом и в други медии.

«Багри от Лом» 2005 г.
В първото издание на «Багри от Лом» по регламент участваха само автори от община Лом. В общинския конкурс се включиха 19 автора. Журито присъди първа награда на Вилхелм Гуновец, втора награда на Надя Иванова и трета награда – на Таня Лозанова и Владимир Недев.

«Багри от Лом» 2006 г.
41 автори с 50 творби от цялата страна участваха във второто издание «Багри от Лом», вече като национален конкурс. Журито бе с председател Иван Капралов – поет и директор на ДТ в Димитровград. Първа награда не бе присъдена. Втора награда заслужиха Върбан Колев от Карлово за стихотворението «Молитва за света» и Иванка Янева от Болярово за стихотворението «Неделята». На трето място бяха класирани стихотворението на Милко Христов от Лом «Откровено грапаво» и «Участта на майките» на Бинка Величкова от Болярово.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Дунавска №12, Община Лом, За конкурса „Багри от Лом”, тел.: (0971) 66 008Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 26.09.2011
Валидност на съдържанието: 31.12.2011