За отдаване на концесия


Към днешна дата няма обявени търгове и конкурси за отдаване на концесии


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 15.04.2009
Валидност на съдържанието: 31.12.2009