Култура


Исторически музей


КултураИсторическият музей в гр. Лом е основан на 20 септември 1925 г. като Ломско археологическо дружество "Алмус" с музей по инициатива на д-р Петър Кърджиeв (завършил медицина в Петербург, бивш кмет на Шумен). Управлението му се осъществява от настоятелство и контролна комисия, които се избират на общо събрание. В състава на първото настоятелство влизат Симеон Табаков, г-ца Костова, д-р П. Кърджиев, д-р М. Табаков и Б. Симеонов, а в контролната комисия - Ст. Димовски и Ст.Тошев. Д-р Кърджиев е избран за председател и благодарение на голямата му любов към историята, той неуморно работи за събиране, съхраняване и популяризиране "паметта на народа" до 1950 г. Редовните членове на дружеството са седемдесет души - адвокати, лекари, търговци, аптекари, инженери, учители, художници и офицери. Те изработват и приемат неговия устав, в текстовете на който е вложена една трогателна загриженост за опазване старините на Ломския край, събиране и съхраняване на археологически паметници, етнографски материали, книги, фотографии, картини. Дружество и музей работят с помощта на общината и дарители, основният от които е Българска популярна банка "Богатство".

Днес музеят има следните отдели: "Археология", "България ХV-ХIХ в.", "Нова история", "Етнография" и "Художествен". Постоянната експозиция е разположена на двата етажа на музейната сграда по теми "Кръсто Пишурка и първите театрални представления в Лом", "Ломската скеля" (пристанище), "Божества и образи от Крит и Микена" (късно бронзов некропол при с. Орсоя, Ломско), "Християнска култура през вeковете” (иконна живопис и църковна утвар), ”Градски бит - края на XIX век до 40-те години на XX век", "Лом - последните десетилетия на ХIХ в. - 40-те години на XX век" (административно устройство, икономика, занаяти, културен живот), "Хладно и огнестрелно оръжие". В къщата на възрожденецът Димитър П. Гинин е обособена постоянна Етнографска експозиция “Традиционен национален костюм, обреден реквизит от зимни, пролетни и летни обреди и обичаи”. От 1992 г. представяме за гражданите и гостите на Лом по повод най-големия пролетен християнски празник Възкресение Христово (Великден) изложба-базар "Шарени перашки" - рисувани яйца по образци на Димитър Маринов (етнограф, фолклорист и общественик), събирани в края на XIX в. Къщата разполага с двор, където се представят камерни фолклорни програми. В сградата на музея има пиано, централната зала е с много добра акустика и дава възможност за камерни концерти.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Еремия Българов  №6
Тел.: (0971) 66 069, e-mail: muzei_lom@abv.bg
Интернет страница: muzei.lom.bgНародно читалище “Постоянство“


КултураНародно читалище “Постоянство“ е самоуправляващо се културно-просветно сдружение на населението на град Лом, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по закона за народните читалища. Неговата цел е да задоволява потребностите на местните общности, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата, популяризиране регионалните достижения във всички сфери на обществения живот, осигуряване на достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии.

За първи път в нашата история и език думата “читалище” се появява в Лом в светското училище на учителя възрожденец и патриот Кръстъо Пишурка през 1848 година. Много от дописките до “Цариградски вестник” от Лом и Видин говорят, че читалището съществува далеч преди официалното му откриване на 23 април 1856 г. Според Димитър Маринов първото откриване на читалището станало на 27 октомври 1852 г. Читалището ражда и първия български театър през 1856 г. Първата играна пиеса е “Многострадална Геновева”. Кръстьо Пишурка става родоначалник и създател на първия български театър - пръв режисьор, постановчик, сценарист и артист. В същата година се играе и второто театрално представление “Велизариевата опера”, което е съпроводено с музикални изпълнения на малък оркестър. За многостранната културно-просвета дейност на читалището свидетелстват двата издадени юбилейни сборника по случай 70 годишнината и 100 годишнината на читалището през 1927 и 1956 г. Ехото от любородното читалищно дело продължава да трепти и да живее чрез културните начинания – библиотека за деца и възрастни, срещи с творци, театър, фолклорен ансамбъл, формация за стари шлагери ”Екатерина Ванкова”, школа по изкуствата. И днес, близо век и половина, читалище “Постоянство” доказва неоспоримо приноса си за оцеляване на народността ни, на нашия език и култура.

Библиотека

Библиотеката при НЧ ”Постоянство” – гр. Лом е създадена през 1848 г. към училището, където е учител Кръстьо Пишурка. Тя е общодостъпна, най-голяма на територията на община Лом. Притежава над 107 000 библиотечни единици – книги, периодични, графични и картографски издания, диафилми, видеокасети, богат музикален фонд, много ценен нотен материал. Тук се съхраняват 163 старопечатни, редки и ценни заглавия. Друг ценен фонд е краеведската сбирка, която наброява 270 тома. Ежегодно се обслужват над 3 000 читатели и се раздават към 36 000 тома. Най-новата дейност, която се извършва в читалищната библиотека е автоматизацията на библиотечно-информационните процеси. От 2004 г. е въведен програмния продукт “Автоматизирана Библиотека” АБ и е осъществен достъп до Интернет.

Театър

Творческият път на театър “Кр. Пишурка” за изминалите 150 години респектира не само със своите 483 постановки, но и със заглавията на играните пиеси. Сред тях се открояват “Иванко” (В. Друмев), “Хъшове” (Ив. Вазов), “В полите на Витоша” (Яворов), “Свекърва” (А. Страшимиров), “Големанов” (Ст. Костов), “Ревизор” (Гогол), “Ромео и Жулиета”, ”Отело”. От 1971 г. с ломския театър безвъзмездно работи Леонтина Ардити. Поставените от нея над 20 пиеси донесоха на състава високи отличия, а на публиката – незабравими преживявания. Постановките “Районна болница” (Хр. Бойчев), “Представянето на Хамлет в село Долно Туткаво” (Иво Брешан), “Госпожа Министершата” (Бр. Нушич), “Гори Тилилейски” (Елин Пелин) и “Ловченският владика” (Т. Икономов), бяха отличени с престижни награди на националните фестивали в Тополовград и Каварна.

Оперетен театър

Корените на оперетното изкуство трябва да търсим още в далечното минало - на 12 декември 1856 г. в Лом е представена “Велизариевата опера”.Ломският оперетен театър е основан на 1 декември 1923 г. На 13 март 1927 г. се е състояла премиерата на оперетата “Мамзел Нитуш” от Ерве под диригенството на Петър Евстатиев, основател на оперетния театър. От тогава до днес са представени на ломска сцена 55 постановки от българската и световна класика, много концертни и други изяви. Ярко доказателство за това са постановките като “Графиня Марица”, “Царицата на Чардаша”, “Холандска женица” и “Баядерка” от Калман, ”Веселата вдовица” и др. За своите художествени постижения оперетният театър е награждаван с орден “Кирил и Методий” - първа степен 1973 г., Национален първенец – 1953 г., лауреатски звания и медали от II ,III, IV, V и VII републикански фестивали на художествената самодейност и звания “Представителен” оперетен театър през 1983 г. на VI републикански фестивал. Записът на юбилейния спектакъл на “Веселата вдовица” по случай 75 годишнината на оперетния театър намери място в “Златният фонд” на Българското национално радио.

Танцов ансамбъл “Дунав”

Танцов ансамбъл “Дунав” е създаден през 1976 г. Главен художествен ръководител и хореограф е г-н Първан Първанов. Високата хореографска подготовка позволява на изпълнителите да включват в своя репертоар танци от всички етнографски райони на България. Фолклорната група поддържа репертоар от 20 танца, които са смесени, еднородни и камерни. В танцовия ансамбъл участват около 30 танцьори и оркестър от 6 музиканти. Фолклорният състав с успех участва в международни фестивали в Македония, Гърция, Турция, Италия, Полша, Румъния и Франция.

Формация за руски песни и романси „Смуглянка”

Създадена през 2007 г. С богат репертоар – над 30 песни от Русия , Украйна , както и български възрожденски песни и цигански романси.

Интернет център

През 2002 г. читалището става постоянен партньор на Проект “Читалища”, по който през същата година е изграден Интернет център, чиято цел е да улесни социалния достъп до модерни, ефективни и качествени информационни и комуникационни услуги. Интернет центърът разполага със съвременно обзавеждане и привлекателни условия за работа. Използваният софтуер е изцяло на български език. Мултимедийният софтуер за изучаване на английски език, с който центърът разполага е още една възможност да бъдат задоволени нуждите на местните общности. Провеждат се и обучителни курсове за начална компютърна грамотност.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Славянска №1
тел.: (0971) 66 471, 66 472, e-mail: postoyanstvo.lom@chitalishte.bgЧиталище ”23 Септември”


КултураЧиталище "23 Септември" е учредено на 21.10.1960 г. като квартално читалище с активното участие на родолюбиви българи, които с доброволен труд са помогнали за построяване на читалищната сграда - открита през 1963 година. От начало към читалището работят театрален и танцов колектив. Открита е и библиотека. През годините читалището постепенно обогатява и развива своята дейност, работили са естрадно сатиричен състав и група за художествено слово.

От 1986 година и до днес към читалището е сформиран и работи Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Хорце". ДЮФА “Хорце” е най-известният състав при читалище “23 септември” в гр. Лом. Той е създаден през 1986 г. от Малин Малеонов, който ръководи дейността в първите години. Съставът включва 80-90 деца и се попълва всяка година с нови дарования. Репертоарът на колектива е богат и разнообразен, съставен предимно от северняшки песни и танци, но са застъпени танци и от другите етнографски области на България. От 1995 г. с децата работи Снежина Йоскова. Съвместно с ДЮФА “Хорце” работи и група за народна музика за деца с ръководител Станчо Георгиев.

В 2006 г. е създадена група за изворен фолклор „Ломски ритми”, която има участие в два фолклорни фестивала. Читалището е инициатор и организатор съвместно с Община Лом на традиционен детски фолклорен конкурс „Дунавско настроение”.
От 2006 г. е сформирано и успешно работи Общинско вокално студио за развитие и реализация на млади таланти с ръководител Дафинка Борисова. Участва в концерти, фестивали и конкурси на местно, национално и международно ниво. Носител е на първи награди от международни фестивали в Кюстендил и Пазарджик.
В своя дългогодишен творчески път на развитие “Хорце” е създал свой изпълнителски стил и композиционни похвати. Хореографската лексика не е сложна, тя е изградена от популярни движения, които са съхранили стила на северняшкия етнографски район. Танците се характеризират с непринуденост в отношенията на танцьорите, с весело и закачливо настроение.
Свързал творческото си развитие с най-доброто от българската национална съкровищница, ДЮФА “Хорце” заема достойно място в културния живот на гр. Лом. Със своите песни и танци децата показват огромната си любов към родното, българското, продължават интересния си и оригинален път на развитие.

Изявите на “Хорце”, от които лъха неподправена искреност и фантазия очароват публиката не само у нас, но и в чужбина. Ансамбълът е лауреат на много наши и международни фолклорни фестивали. Гостувал е в Румъния, Македония, Турция.
Не можем да не споменем за някои от многобройните награди на които е носител ДЮФА”Хорце”, както и проекти:
- Почетен знак “Кръстьо Пишурка”- първа степен
- Почетен знак и грамота от Старопланински събор “Балкан фолк ‘99”- Велико Търново
- Международен детски Арт-форум София’99
- Международен детски фестивал ”Слънце, младост, красота” - Несебър-Слънчев бряг – 2000 г.
- Национален конкурс за тематични и сюжетни танци “Децата на България танцуват” – гр. Разград - 2003 г.
- Носител на грамота на Националния съвет на Център по изкуства и фолклорни фестивали за фолколорен колектив – одобрен за участия в международни фестивали
- Втори Международен фестивал “Приморско”2004 г.

Проекти:
- 2001 г. - Регионален събор за автентичен фолклор “Поломие – 2001” с участието на фолклорен колектив от общините по поречието на р. Лом – Чупрене, Брусарци, Медковец и Лом.
- Участия в Петропавловски събор на народното творчество
- Втори Национален събор за автентичен фолклор “Богородична стъпка” – гр. Ст. Загора
- 2007 г. - Фолклорен концерт с участието на ДЮФА ”Хорце” , ГИФ “Ломски ритми” и фолклорен ансамбъл “Бобочка” – Бъйлещ, Румъния.
- 2008 г. – Фолклорен концерт с участието на ДЮФА „Хорце”, ГИФ „Ломси ритми”, ФТА „Дунав”, ФТА „Северняче” и гръцки танцов ансабъл от гр. Муданя

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Хаджи Димитър №166
Тел.: (0971) 60 412, GSM: (0899) 464 558, e-mail: septemvri_ch@abv.bgФолклорен-танцов ансамбъл „Северняче”


КултураФолклорният танцов ансамбъл „Северняче” съществува от есента на 2004 г. като дейност към Центъра за работа с деца „Кръстьо Пишурка”. Ансамбълът включва група за народно пеене и танцов състав. Репертоарът му е съобразен с богатството на българската музика и танцов фолклор и с красотата на националните костюми от Северозападна България. Това, което всяко дете научава във ФТА „Северняче” е продължение на традицията на българина да пее и играе, да опознае и тачи националните традиции. В ансамбъла се разучават хора от всички национални особености. Възпитаниците на ФТА „Северняче” са участвали в редица конкурси и фестивали и са носители на много награди. Ръководител на състава е Валери Горанов.

Информация за контакти:
3600 Лом, ул. Цар Симеон №36
Тел.: (0971) 66 702, GSM: (0899) 556 391Център за работа с деца


Центърът за работа с деца е специализирана извънучилищна педагогическа система, която реализира държавната и общинска образователна политика за свободното време на децата и младежите. От създаването му през 1954 г. ,през центъра са преминали стотици деца, ученици-участници в различните форми на дейност.

Дейността на ЦРД е организирана в три основни направления:
- Научно-познавателна и приложно-техническа
- Художествено-творческо
- Спортно-туристическо

Изградени са 16 форми с 25 групи, в които участват над 350 деца, според техните интереси:
- Гражданско образование: Детски младежки парламент
- Приложно-технически: Клуб по моделизми
- Чужди езици
- Изобразително изкуство
- Музикално изкуство-вокална група „Дунавски звънчета”
- Танцово изкуство Ансамбъл за български народни песни и танци „Северняче”
- Приложно изкуство-етнография и фолклор.

Подчертан интерес участниците проявяват към форми с представи-телен характер, както и към форми, даващи възможност за ефективно общуване, творческа активност, и за изява на личностния потенциал.Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 08.03.2012
Валидност на съдържанието: 31.12.2012