Съобщения

Първите пощенски услуги в Лом датират от 1856 г. На 14.05.1979 г. е създадена пощенска станция в гр. Лом, а след 1992 г. се обособява технологичен възел “Далекосъобщения” гр. Лом, който обслужва пет общини – Лом, Брусарци , Вълчедръм, Медковец и Якимово. Всички населени места в община Лом са телефонизирани. Изградени са оптични кабели: Козлодуй-Лом – 43,5 км., Лом-Вълчедръм – 23,1 км. и Лом-Видин – 79,3 км.
Мрежите на съществуващите мобилни оператори в страната – МОБИЛТЕЛ, ГЛОБУЛ и ВИВАТЕЛ, покриват територията на общината.
Четири оператори на ИНТЕРНЕТ предоставят услугата в общината: БТК, “АЛМУСНЕТ”, “СИ-ЕТ” и интернет-центъра към НЧ “Постоянство”, гр. Лом.
В града има две кабелни телевизи: “Евроком-Лом” и “Кейбълтел Лом”.


Страницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 15.12.2008
Валидност на съдържанието: 31.12.2009