Постоянни комисии към Общински съвет на Община Лом,
мандат 2011 – 2015 г.


КОМИСИЯ за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Веселин Николов (Председател)
2. Ванюш Лазаров
3. Димитър Димитров
4. Александър Маренски
5. Борислав Борисов


КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ

1. Наталия Славчева (Председател)
2. Красимир Иванов
3. Валери Калинин
4. Христина Христова
5. Серафим Василев
6. Росен Рангелов
7. Бонка Георгиева
8. Гинка Иванова
9. Веселин Николов


КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ТРАНСПОРТ

1. Сашо Николов (Председател)
2. Веселин Николов
3. Валентин Евтимов
4. Тони Тодоров
5. Серафим Василев
6. Александър Маренски
7. Ванюш Лазаров
8. Борислав Борисов
9. Валери Калинин


КОМИСИЯ ПО ПРАВНО–НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИТЕ

1. Тони Тодоров (Председател)
2. Детелина Радевска
3. Наталия Славчева
4. Серафим Василев
5. Людмила Христова
6. Рачо Илиев
7. Жори Алексиев
8. Валентин Евтимов
9. Борислав Борисов


КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

1. Дафинка Борисова (Председател)
2. Лилия Сеферинова
3. Любомил Петров
4. Жори Алексиев
5. Евелинка Петрова
6. Димитър Димитров
7. Рачо Илиев


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

1. Любомил Петров (Председател)
2. Валя Цветкова
3. Людмила Христова
4. Христина Христова
5. Росен Рангелов


КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ДЕМОГРАФСКИ И ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ

1. Ванюш Лазаров (Председател)
2. Людмила Христова
3. Лилия Сеферинова
4. Веселка Иванова
5. Филип Димитров
6. Евелинка Мишонова
7. Валя Цветкова
8. Красимер Иванов
9. Бонка Георгиева


КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА, СПОРТА, ОТДИХА И ТУРИЗМА

1. Илиян Илиев (Председател)
2. Димитър Димитров
3. Дафинка Борисова
4. Филип Димитров
5. Александър Маренски
6. Валя Цветкова
7. Любомил Петров


КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1. Веселка Иванова (Председател)
2. Детелина Радевска
3. Сашо Николов
4. Гинка Иванова
5. Бонка АврамоваСтраницата е създадена на: 14.12.2008
Актуализирана на: 30.04.2013
Валидност на съдържанието: 31.12.2013